שיעור ניסיון

שם הקורס:
קורס הדגמה
שם השיעור:
שיעור ניסיון
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון