מתעניין?

פרופ' שמשון אטינגר -יליד ינואר 1944, ירושלים.
השכלה
1960- 1968, ישיבת "מרכז-הרב", ירושלים.
1975 – תואר ראשון משפטים, האוניברסיטה העברית.
1982 – תואר שלישי, משפט עברי, האוניברסיטה העברית (מסלול ישיר).

 

הוראה אקדמית
מ- 1989 –  הפקולטה למשפטים, בר-אילן.
מ- 1994 – המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

 

הרצאות בכנסים מדעיים
1. תשנ"ד – כנס בינלאומי בנושא: הלכה ומשפט (מרכזים: פרופ' אנקר ופרופ' דויטש), פולין. הרצאה בנושא: "קווים לתורת השליחות במשפט העברי".
2. תשנ"ו – כנס בנושא משפט, שלטון אזרחי וערכים (מרכזים: פרופ' י' שטרן ופרופ' א' שגיא) אוניברסיטת בר אילן. הרצאה בנושא: "זכות היחיד ותקנת הציבור – התמודדותה של ההלכה".
3. תשנ"ח – כנס בנושא: המשפט בישראל ביובל הבא (מרכזים: פרופ' י' שטרן ופרופ' י' זילברשץ) אוניברסיטת בר אילן. הרצאה בנושא: "כללים וערכים ביישום המשפט העברי במשפט המדינה".
4. תש"ס – כנס בנושא: דיין ודיון במשפט העברי (מרכזים: ד"ר ש' אטינגר, ד"ר י' חבה וד"ר ע' רדזינר) אוניברסיטת בר אילן. הרצאה בנושא: "פיקציה של דין ופיקציה של בית דין בהלכה ובמשפט העברי".
5. תשס"ג – כנס בנושא: דת ודין – השפעת הדת על הדין במסגרת רב תרבותית (מרכז: ד"ר יצחק ברנד) אוניברסיטת בר אילן. הרצאה בנושא: "פורמליזם מול ערכים במשפט הישראלי ובמשפט העברי".
6. תשס"ד – כנס לכבוד השופט מנחם אלון בנושא: המשפט העברי ומדינת ישראל, האוניברסיטה העברית. הרצאה בנושא: "דרכי מחקר המשפט העברי והשפעתם על יישומו במשפט המדינה".
7. תשס"ה – כנס בנושא: פילוסופיה של ההלכה – היבטים רב תחומיים, (מרכז: ד"ר א. רוזנק). האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר, הרצאה בנושא: "הלכה ומוסר".
8. תשס"ו – כנס בינלאומי לכבוד השופט פרופ' יצחק אנגלרד (מרכז: ד"ר יצחק ברנד), אוניברסיטת בר אילן. הרצאה בנושא: "מדינת הלכה" – קוים לדמותה ואפשרות הגשמתה במדינה דמוקרטית".
9. תשס"ז – כנס בינלאומי בנושא: מורשת יהדות ספרד ופורטוגל, (מרכזים: פרופ' י' ריבלין וד"ר מ' רפלד), אוניברסיטת ברצלונה. הרצאה בנושא: "גבולותיה של ההלכה – עיון באיגרת השמד של הרמב"ם".
10. תשס"ח – כנס בינלאומי בנושא: מורשת יהדות צפון אפריקה – היסטוריה, הלכה ותרבות, (מרכזים: פרופ' י' ריבלין וד"ר מ' רפלד), קזבלנקה, הרצאה בנושא: "בעיית הדין והיושר והשפעתה על פסיקת הרמב"ם בעניינים שונים".