מתעניין?

מספר טלפון 09-7750342
מספר פקס 09-7750375
דואר אלקטרוני rhona@mishpat.ac.il

תחום התמחות מקצועי

חטיפת ילדים בינלאומית, דיני הורים וילדים, משפט בינלאומי פרטי

השכלה

Ph.D אוניברסיטת לונדון (L.S.E.), אנגליה, 1994
LL.M אוניברסיטת קימבריג', אנגליה , 1980
LL.B אוניברסיטת קימבריג', אנגליה, 1979

מינויים אקדמיים

– 2014 פרופסור חבר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2001-2014 מרצה בכירה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2011-2014 מרצה מן החוץ המרכז למשפט ולעסקים
2001 מרצה מן החוץ, אוניברסיטת בר-אילן
2001 – 1995 מרצה מן החוץ המרכז למשפט ולעסקים והקריה האקדמית אונו
1994-2001 מרצה, אוניברסיטת בר-אילן
1984-1993 מרצה, אוניברסיטת לונדון (L.S.E.), אנגליה
1990-1991 עמית אורח בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית
1982-1984 מרצה, אוניברסיטת נוינגהם, אנגליה

 

פעילות אקדמית נוספת

 • Israeli Correspondent למאגר incadat   של ועדת האג, העוסק בפסיקה על פי אמנת האג בדבר חטיפה בינלאומית של ילדים (2004-)
 • חברה בועדת שיפמן  לבחינת נושא מזונות הילדים במדינת ישראל (2006-2012)
 • מייצגת של  האגודה הבינלאומית לדיני משפחה ב-Hague Conference on Private International Law's 6th Special Commission on the Child Abduction Convention of 1980 and the Child Protection Convention of 1996 (2011 -2012)
 • יועצת למועצה המשפטית באנגליה בעניין עילה לגירושין (1985-1993)

נסיון מקצועי נוסף

 • כתיבת חוות דעת מומחית שהוגשו לבתי משפט בישראל ובחו"ל
 • מתן הרצאות בכנסים והשתלמויות של לשכת עורכי הדין

הוראה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 • משפט בין לאומי פרטי
 • יחסים משפטיים בין הורים וילדים
 • הולדה, משפט ואתיקה
 • דיני משפחה במשפט הבינלאומי
 • חטיפת ילדים בינלאומית

תפקידים נוספים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 • עורכת (משותפת) של כתב העת "משפחה במשפט"
 •  מייסדת (משותפת) ומנהלת (משותפת ) של המרכז לזכויות הילד והמשפחה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
 • יועצת לנשיא של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בעניין קידום נשים

נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת בעברית ובאנגלית

חטיפת ילדים בינלאומית, פונדקאות, דיני הורים וילדים (כולל זכויות ילדים, אימוץ ילדים ומזונות ילדים) משפט בינלאומי פרטי

פרסומים נבחרים

Books – ספרים

 • "A Modern Approach to the Incidental Question in the Conflict of Laws” (1997, Kluwer, London), 1- 273.
 •  "The Hague Child Abduction Convention – A Critical Analysis" (2013, Hart Publishing, Oxford),  1- 474.

Chapters in Books – פרקים בספרים

 • "Divorce Problems of Ethnic Minorities" in Freeman M.D.A. (ed) "Divorce: Where Next" (published by Dartmouth,  1996). p. 131 – 157
 • “Surrogacy in Israel: An Analysis of the Law in Practice”  in R. Cook and  S-D. Sclater (eds) “Surrogate Motherhood: International Perspectives”  (Hart, 2003)  35 – 53
 • "The Hague Child Abduction Convention and the United Nations Convention on the Rights of the Child”  in P. Lodrup and E. Modvar (eds), Family Law and Human Rights (Glyldendal, 2004) 721-757
 • "Protection or Autonomy –The Child Abduction Experience" in The Case for the Child- Towards the Construction of a New Agenda,  (Intersentia Publishers, 2008) 271-310
 • "Child and Family Law in Israel: Dynamism and Schizophrenia  (together with Ayelet Blecher-Prigat)"  in E. Sutherland (ed), The Future of  Child and Family Law: International Predictions (Cambridge University Press, 2012) 185-216
 • “Thirty Years Of The Hague Abduction Convention: A Children's Rights' Perspective”, in A. Dudick, H. Reece, and N. Peleg (eds.) Law In Society: Reflections on Children, Family, Culture and Philosophy (Brill Nijohff, 2015)

Journal Articles – מאמרים בכתבי עת

 • "Section 30 Law of Property Act 1925 and Unmarried Cohabitees"  (1982) 12 Family Law 108 – 115
 •  "When a Polygamous Marriage is not a Polygamous Marriage" 46 Modern Law Review 653 (l983).
 • "Tax Treatment of Separation and Divorce" [l985] Family Law 74
 •  “Taxation of Maintenance Payments for Children" [l985] British Tax Review 306
 • "Controlling Forum‑Shopping:  The Impact of MacShannon v Rockware Glass Ltd."  (1986) 35  International and Comparative Law Quarterly 374 – 412  (commended by Lord Goff in the House of Lords' decision in The Spiliada [l987]
 • "Stays in Matrimonial Proceedings" (1987) Family Law 74
 • "Reforming the Taxation of Maintenance Payments ‑ the Impact on Child Support" (1988) The Journal of Child Law, vol.1,.31.
 • "The further implications of Spiliada in the Light of Recent Case Law: Stays in Matrimonial Proceedings" (1989)  International and Comparative Law Quarterly 946
 • "Divorce Reform" [1993] Family Law 580
 • "The Hague Convention on Child Abduction, Family Law and Private International Law" (1995) 44 International   and Comparative Law Quarterly 771
 • “The Right to Parenthood: Surrogacy and Frozen Embryos,” The International Survey of Family Law 1996, 237
 • “Private International Law at the End of the Twentieth Century: Progress or Regress?”  Israeli Reports to the XV International Congress of Comparative Law  (1999) 1 – 37.
 • ברירת הדין לגבי חוק יחסי ממון: הדין המצוי והדין הרצוי, מחקרי   משפט טז (2) (תשס"א – 2001 ) 425 – 470
 • “Habitual Residence of  Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice”  Child and Family Law Quarterly Vol 13 (2001) 1- 23
 • “Child Protection in the Israeli Supreme Court: Tortious Parenting, Physical Punishment and Criminal Child Abuse,” The 2001 International Survey of Family Law ,  165
 • “Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context,”   Journal of Transnational Law and Policy Vol. 11  (2001),  101-161.
 • “The Hague Child Abduction Convention and the United Nations Convention on the Rights of the Child”   Transnational Law and Contemporary Problems Vol. 12  (2002), 393-452.
 • “Three Years On – : An Analysis of the Delegalisation of Physical Punishment of Children by the Israeli Court,  The International Journal of Children’s Rights  Vol. 11 (2003) 235
 • “Returning Abducted Children to Israel and the Intifada” (2003) 17 Australian Journal of Family Law 297
 •    "זכויות ילדים חטופים: האם חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים ) תשנ"א – 1991, עולה בקנה אחד עם דוקטרינת זכויות הילד?"  מחקרי משפט כ (תשס"ג –  2003) 421 – 493
 • “Surrogacy and PAS In The Israeli Supreme Court and The Reports Of The Committee On Children’s Rights” The 2004 International Survey of Family Law, 247
 • "על גישת "מירב הזיקות" במשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי"  מאזני משפט כרך ד (תשס"ה– 2005)  (ספר שאקי) 349 – 433
 • 34."כלל ברירת הדין חדש בנזיקין: הטוב והרע."   מאזני משפט כרך ה'  (תשס"ו- 2006) 491  -500
 • . "זכות הילד לגדול אצל ההורים הביולוגיים: לקחים מפרשת "תינוק המריבה" משפחה במשפט כרך א (תשס"ז – 2007 ) 163- 223
 • "The Right of a Child to be Raised by his Biological Parents – Lessons from the Israeli Baby of Strife Case," Children's Legal Rights Journal Vol. 27 (2007) 85
 • "In Search of a Settled Interpretation of Article 12(2) of the Hague Child Abduction Convention"  Child and Family Law Quarterly  Vol. 20, No. 1, 64  (2008)
 • "The Voice of the Child in the Israeli Family Court" The International Survey of Family Law, 2008 Edition
 • "זכות הילד להשתתפות" בין תיאוריה לבין הלכה למעשה בבית המשפט לענייני משפחה" , משפחה במשפט כרך ב', 207-267 (תשס"ט – 2008)
 • “The Relevance of Religious Law and Religious and Cultural Considerations in International Child Abduction Cases” Journal of Law and Family Studies Vol. 12, 453-497 (2010)
 • "Between Tort Law, Contract Law and Child Law: How to Compensate the Left Behind Parent in International Child Abduction Cases (together with Binyamin Shmueli) 23 Columbia Journal of Gender and Law 64 – 131 (2012)
 • "The Developing Right to Parenthood in Israeli Law" The International Survey of Family Law, 2013 Edition, 197 – 225
 • "Disparity and the Quest for Uniformity in Implementing the Hague Child Abduction Convention,"  Journal of Comparative Law  Vol. 9, 3-48 (2014)
 • "Habitual Residence of the Child Revisited: A Trilogy of Cases in the UK Supreme Court,"  Child and Family Law Quarterly Vol. 26, no. 3, 342 – 362 (2014)
 • "The Doctrine of Comity in the Age of Globalization: Between International Child Abduction and Cross-Border Insolvency",  Brooklyn Journal Of International Law (forthcoming, Winter 2014- 2015
 • "The Dangers of Children's Rights' Discourse in the Political Arena:  the Issue of Religious Male Circumcision as a Test Case,"  Cardozo Journal of Law and Gender (forthcoming,  Winter 2014-5)

Other publications – פרסומים נוספים

 • Report on the Operation of the Hague Child Abduction Convention in Israel (together with Professor N. Lowe )(published by the U.S. Department of Justice’s  National Center for Missing & Exploited Children (2005) 1-28.