טלפון 02-5343681
דואר אלקטרוני israel.gilead@mail.huji.ac.il

תחום התמחות מקצועי

דיני נזיקין; התיישנות אזרחית; אמצעי תשלום; ניתוח כלכלי של המשפט; דיני תאגידים

השכלה

1983-1980 LL.D. משפטים, האוניברסיטה העברית (מסלול ישיר),
1983-1980 B.A- כלכלה, האוניברסיטה העברית,
1974-1978 LL.B משפטים, האוניברסיטה העברית

מינויים אקדמיים

2012 – פרופסור אמריטוס, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
2012 – פרופסור מן המניין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
2002 – 2012 פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
1996 – 2012 פרופסור חבר, הפקולטה למשפטים
1998 – הקתדרה למשפט ע"ש בורה לסקין
1992 – 1996 מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
1991 – 1993 מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
מרצה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

פעילות אקדמית נוספת

תפקידים באקדמיה

 • דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית (1999 – 2002)  (סגן הדיקן בשנים 1993 – 1996)
 • יו"ר הוועד המנהל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ("הפסיכומטרי"), 2007 – 2012
 • יו"ר הוועדה הבין-אוניברסיטאית למדיניות קבלה, 2004 – 2007 (ויו"ר וועדת הקבלה באוניברסיטה העברית)
 • יו"ר חבר וועדות שונות של מל"ג להכרה בתארים למשפטים במכללות, 2002 –
 • ממונה על משמעת סטודנטים וסגל ואב בית הדין למשמעת סגל   – לסירוגין מאז שנות ה – 80
 • ממקימי המכללה האקדמית למשפטים (ר"ג) בשנות ה – 90.

 חברות בגופים מקצועיים בינלאומיים

 • חבר ב – European Group on Tort Law , 1999 –
 • חבר ב – European Center of Tort and Insurance Law שמרכזו בוינה, אוסטריה, 1999 –
 • חבר ב – American Law Institute, 2004 –

חקיקה

 • חבר בוועדות משרד המשפטים: ועדת ההתיישנות, ועדת הנזיקין וועדת הקודיפיקציה, 1991 – 2005
 • חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10 ) (אחריות עובדי ציבור), התשס"ה –  2005
 • כתיבת הוראות מרכזיות בפרקי הנזיקין, התרופות וההתיישנות בהצ"ח דיני ממונות, התשע"א  – 2011

ניסיון מקצועי נוסף

ועדות ציבוריות

 • חבר הוועדה הציבורית (וועדת מצא) בסוגיית הסדרת תביעות "החיים בעוולה", 2011 – 2012
 • חבר הועדה הציבורית (מינוי ממשלתי) למינוי מנהלים מורשים לקרנות הפנסיה,  2003 –  2010
 • חבר הוועדה הציבורית לגיבוש אמות מידה והמלצות לסיוע לנפגעי אסון ורסאי, 2002

דירקטוריונים

 • דירקטור חיצוני בקבוצת הביטוח והפיננסים "הראל", 2012 –
 • דירקטור חיצוני בבנק לאומי לישראל , 2005 – 2011
 • דירקטור וחבר וועדת השקעות בגופים שונים 19887 – 2005

הוראה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 • דיני נזיקין
 • דיני תאגידים

תפקידים נוספים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 • ראש תוכנית המוסמך במשפטים, 2014 –

נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת בעברית ובאנגלית

דיני נזיקין, התיישנות אזרחית

פרסומים בשנים האחרונות

ספרים

 • "דיני נזיקין – גבולות האחריות"  (2012)  שני כרכים (האוניברסיטה העברית, נבו).

ספרים ערוכים

 • Proportional Liability (I. Gilead, M. Green, B. Koach eds., De Gruyter, 2013)

מאמרים ופרקים בספרים ערוכים

 • "הערות להסדרי הנזיקין בקודקס – אחריות ותרופות" משפטים לו (תשס"ז) 761 – 828.
 • "תגובה: הסדר חדש לדין ההתיישנות?" משפטים לו (תשס"ז) 855 – 874.
 • "דיני הנזיקין בפסיקתו של אהרון ברק", ספר ברק (בעריכת א' זמיר, ב' מדינה ס' פסברג) 487-540 (2009).
 • זכויות האדם בדיני חוזים ובדיני נזיקין: "המהפכה השקטה" (עם ד' ברק-ארז), קרית משפט ח (2009)
 • "Human Rights in Private Law: The Israeli Case" (with D. Barak-Erez) in Human Rights and the Private Sphere – A Comparative Study  (Routledge-Cavendish, D. Oliver and J. Fedtke editors, 2007) 252..
 • "Harm Screening Under Negligence Law" in Emerging Issues in Tort Law (J. Neyers, E. Chamberlain & S.G.A. Pitel eds., Hart Publishing) 251-286 (2007)
 • "Limitation of Civil Actions" in The Draft Civil Code for Israel in Comparative Perspective (K. Siehr & R. Zimmerman eds.) 196 (2008)
 • "Economic Analysis of Prescription in Tort Law" in Tort and Insurance Law Yearbook: European Tort Law 2007 (H, Koziol and B. Steininger eds.  Springer, 2008).
 • "Introduction to Economic Analysis of Loss Division" in Aggregation and Divisibility of Damage 449 (K. Oliphant ed., Springer, 2009)
 • "Aggregation and divisibility of damage in Israeli Tort Law" in Aggregation and Divisibility of Damage 255  (K. Oliphant ed., Springer, 2009).
 • "Proportional Liability – general report" in Proportional Liability 1 – 67 (I. Gilead, M. Green, B. Koach eds.,  (De Gruyter, 2013)
 • "Proportional Liability –Israeli report" in Proportional Liability 183 – 198 (I. Gilead, M. Green, B. Koach eds.,  (De Gruyter, 2013) With Boaz Shnoor

 

 • "מודלים של רשלנות"  ז' משפטים על אתר 1 (2014)
 • "מודלים של רשלנות: חלק ב" ז' משפטים על אתר (2014)