מתעניין?

 

פרופ' ישראל גלעד

טלפון          02-5343681

דואר אלקטרוני         israel.gilead@mail.huji.ac.il

 

תפקיד נוכחי במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

ראש תוכנית המוסמך במשפטים- תואר שני LLB

תחום התמחות מקצועי

דיני נזיקין; התיישנות אזרחית; אמצעי תשלום; ניתוח כלכלי של המשפט; דיני תאגידים

השכלה

1983-1980 LL.D. משפטים, האוניברסיטה העברית (מסלול ישיר),

1983-1980 B.A- כלכלה, האוניברסיטה העברית,

1974-1978 LL.B משפטים, האוניברסיטה העברית

מינויים אקדמיים

2012 –             פרופסור אמריטוס, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

2012 –             פרופסור מן המניין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

2002 – 2012  פרופסור מן המניין, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

1996 – 2012  פרופסור חבר, הפקולטה למשפטים

1998 –             הקתדרה למשפט ע"ש בורה לסקין

1992 – 1996  מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

1991 – 1993  מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

מרצה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

פעילות אקדמית נוספת

תפקידים באקדמיה

דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית (1999 – 2002)  (סגן הדיקן בשנים 1993 – 1996)

יו"ר הוועד המנהל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה ("הפסיכומטרי"), 2007 – 2012

יו"ר הוועדה הבין-אוניברסיטאית למדיניות קבלה, 2004 – 2007 (ויו"ר וועדת הקבלה באוניברסיטה העברית)

יו"ר חבר וועדות שונות של מל"ג להכרה בתארים למשפטים במכללות, 2002 –

ממונה על משמעת סטודנטים וסגל ואב בית הדין למשמעת סגל   – לסירוגין מאז שנות ה – 80

ממקימי המכללה האקדמית למשפטים (ר"ג) בשנות ה – 90.

חברות בגופים מקצועיים בינלאומיים

חבר ב – European Group on Tort Law , 1999 –

חבר ב – European Center of Tort and Insurance Law שמרכזו בוינה, אוסטריה, 1999 –

חבר ב – American Law Institute, 2004 –

חקיקה

חבר בוועדות משרד המשפטים: ועדת ההתיישנות, ועדת הנזיקין וועדת הקודיפיקציה, 1991 – 2005

חוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10 ) (אחריות עובדי ציבור), התשס"ה –  2005

כתיבת הוראות מרכזיות בפרקי הנזיקין, התרופות וההתיישנות בהצ"ח דיני ממונות, התשע"א  – 2011

ניסיון מקצועי נוסף

ועדות ציבוריות

חבר הוועדה הציבורית (וועדת מצא) בסוגיית הסדרת תביעות "החיים בעוולה", 2011 – 2012

חבר הועדה הציבורית (מינוי ממשלתי) למינוי מנהלים מורשים לקרנות הפנסיה,  2003 –  2010

חבר הוועדה הציבורית לגיבוש אמות מידה והמלצות לסיוע לנפגעי אסון ורסאי, 2002

דירקטוריונים

דירקטור חיצוני בקבוצת הביטוח והפיננסים "הראל", 2012 –

דירקטור חיצוני בבנק לאומי לישראל , 2005 – 2011

דירקטור וחבר וועדת השקעות בגופים שונים 19887 – 2005

הוראה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

דיני נזיקין

דיני תאגידים

נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת בעברית ובאנגלית

דיני נזיקין, התיישנות אזרחית

פרסומים בשנים האחרונות

ספרים

"דיני נזיקין – גבולות האחריות"  (2012)  שני כרכים (האוניברסיטה העברית, נבו).

ספרים ערוכים

Proportional Liability (I. Gilead, M. Green, B. Koach eds., De Gruyter, 2013)

מאמרים ופרקים בספרים ערוכים

"הערות להסדרי הנזיקין בקודקס – אחריות ותרופות" משפטים לו (תשס"ז) 761 – 828.

"תגובה: הסדר חדש לדין ההתיישנות?" משפטים לו (תשס"ז) 855 – 874.

"דיני הנזיקין בפסיקתו של אהרון ברק", ספר ברק (בעריכת א' זמיר, ב' מדינה ס' פסברג) 487-540 (2009).

זכויות האדם בדיני חוזים ובדיני נזיקין: "המהפכה השקטה" (עם ד' ברק-ארז), קרית משפט ח (2009)

"Human Rights in Private Law: The Israeli Case" (with D. Barak-Erez) in Human Rights and the Private Sphere – A Comparative Study  (Routledge-Cavendish, D. Oliver and J. Fedtke editors, 2007) 252..

"Harm Screening Under Negligence Law" in Emerging Issues in Tort Law (J. Neyers, E. Chamberlain & S.G.A. Pitel eds., Hart Publishing) 251-286 (2007)

"Limitation of Civil Actions" in The Draft Civil Code for Israel in Comparative Perspective (K. Siehr & R. Zimmerman eds.) 196 (2008)

"Economic Analysis of Prescription in Tort Law" in Tort and Insurance Law Yearbook: European Tort Law 2007 (H, Koziol and B. Steininger eds.  Springer, 2008).

"Introduction to Economic Analysis of Loss Division" in Aggregation and Divisibility of Damage 449 (K. Oliphant ed., Springer, 2009)

"Aggregation and divisibility of damage in Israeli Tort Law" in Aggregation and Divisibility of Damage 255  (K. Oliphant ed., Springer, 2009).

"Proportional Liability – general report" in Proportional Liability 1 – 67 (I. Gilead, M. Green, B. Koach eds.,  (De Gruyter, 2013)

"Proportional Liability –Israeli report" in Proportional Liability 183 – 198 (I. Gilead, M. Green, B. Koach eds.,  (De Gruyter, 2013) With Boaz Shnoor

"מודלים של רשלנות"  ז' משפטים על אתר 1 (2014)

"מודלים של רשלנות: חלק ב" ז' משפטים על אתר (2014)