מתעניין?

פרופ' יעקוב רופא

טל- 09-7750323

כתובת דוא"ל- rofeja@mishpat.ac.il 

תפקידים נוספים במרכז מלבד הוראה

ראש החוג  היוצא למנהל מערכות בריאות

לקורות חיים מלאים לחץ כאן