מתעניין?

מספר טלפון 02-6776060
דוא"ל zeevr@hadassah.org.il

תחום התמחות מקצועי

קרדיולוגיה ומנהל מערכות בריאות

השכלה

מומחה בניהול מערכות בריאות משרד הבריאות, 1993
MHA בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב, 1990
מומחה בקרדיולוגיה משרד הבריאות, 1983
MD בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, 1977

מינויים אקדמאים

2004 פרופסור חבר קליני, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, ניהול מערכות בריאות
1998 מרצה בכיר קליני, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
1988 מרצה עמית, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת תל אביב
1980 מדריך, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

פעילות אקדמית נוספת

1980-2015
  • מרכז קורס ניהול מערכות בריאות בתוכנית המוסמכים במנהל עסקים בבית הספר ע"ש רקאנטי, אוניברסיטת תל אביב
  • מרכז קורס ניהול מערכות בריאות בתוכנית המוסמכים באוניברסיטת בר אילן

נסיון מקצועי נוסף

2016- מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה
2004-2016 מנכ"ל המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
2004 מומחה לתכנון ובניית בתי חולים בעולם
1999-2004 מנהל בית החולים הכללי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
1994 יועץ בינלאומי למערכות בריאות
1988-1999 סגן מנהל בית החולים הכללי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
1988-1999 קרדיולוג בכיר במכון הלב, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

הוראה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

  • מרצה, ניהול מערכות שרותי בריאות בישראל

תפקידים נוספים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

ממובילי התוכנית לניהול מערכות בריאות לתואר ראשון

נושאים לגביהם ניתן להתראיין בתקשורת בעברית ובאנגלית

  • ניהול מערכות בריאות בארץ ובעולם
  • תכנון ובניית בתי חולים

פרסומים

Book Chapters

1.         Contracts between insurers and providers in Israel.  In: J Shemer,

            M Vienonen (eds), Reforming Health Care Systems.  Jerusalem: Gefen

            Publishing House Ltd., 1994.

2.         M Eldar, D Ohad, A Greenspoon, J Goldberger, Z Rotstein.

            Percutaneous multielectrode endocardial mapping and ablation of

            ventricular tachycardia in the swine model.

            a.         The 10th Henry Goldberg Workshop, Chapter 17.

            b.         Analytical and Quantitative Cardiology. Adv. Exp. Med. Biol.

Chapter 27;313-321. New York: Sideman and Beyar, Plenum Press, 1997.

3.         A Achiron, Y Barak, I Sarova-Pinhas, Z Rotstein, U Gabbay, S Noy.

            Intravenous immunoglobulin treatment in multiple sclerosis: a novel

            approach to relapse prevention.

            Frontiers in Multiple Sclerosis: Clinical Research & Therapy.

            Chapter 32. London: Martin Dunitz Ltd., 1997.       submitted for Sr. Lecturer

4.         A Achiron, Y Barak, I Sarova-Pinhas, R Achiron, U Gabbay, Z Rotstein,

            S Noy.

            Intravenous immunoglobulin in relapsing-remitting multiple sclerosis.

            Intravenous Immunoglobulin Research and Therapy.

            pp. 289-293. New York, London: The Parthenon Publishing Group, 1997.

5.         D S Seidman, Z Rotstein.

            Cost Considerations in laparoscopic surgery.

            In: Operative Gynecologic Endoscopy: Principles, Techniques &

Outcomes.  Dyonon-Tel Aviv University Press, (Hebrew) 1998.

6.         B Lavi, Z Rotstein.

            Telemedicine.

In: Health-Care Information Systems: Challenges of the Next Millenium.

            Edited by Prof. Adi Armoni, Tel Aviv College of Management.

            Hershey, PA: Idea Group Publishing, 1999.

Original Journal Articles

  1. פ. גולדהמר, א. בטלר, ז. רוטשטיין, ה.נ. נויפלד.

            בטיחות מבחן המאמץ בחולים עם תיפקוד ירוד של החדר השמאלי.

            הרפואה (107) 11: 324-323, 1984.

1.         F Goldhamer, A Battler, Z Rotstein, HN Neufeld.

            Safety exercise test in patients with left ventricular dysfunction during

Nuclear ventriculography.

            Harefuah 107(11):323-324, 1984.

2.         M Eldar, H Hod, A Battler, Z Rotstein, S Feldman, B Rabinowitz,

HN Neufeld.

Obstructive hypertrophic cardiomyopathy with left-sided cardiac failure:

improvement after verapamil treatment.

Am J of Cardiology,53(4):644-645, 1984.

3.         S Rath, Y Har-Zahav, A Battler, O Agranat, Z Rotstein, B Rabinowitz,

            HN Neufeld.

            Fate of non-obstructive aneurysmatic coronary artery diseases: Angiographic

            and clinical follow-up report.

            Am Heart J 109(4):785-791, 1985.

4.         J Hegesh, A Schneeweiss, Z Rotstein, A Shem-Tov, HN Neufeld.

            A possible etiology for infantile hypertrophic cardiomyopathy and explanation

            for the rarity of single coronary artery in adults.

            Pediatric Cardiology (Chapter in Book):1068-1070, 1985.

5.         A Battler, D Liberman, S Rath, Z Rotstein, B Rabinowitz, HN Neufeld.

            Improvement by oral metoprolol of exercise induced ischemic dysfunction in

            patients with ischemic heart disease.

            Clin Cardiol 9(9):431-435, 1986.

6.         M Eldar, A Battler, D Gal, S Rath, Z Rotstein, HN Neufeld, S Akselrod,

            A Katzir, E Gaton, M Holman.

            The effects of varying length and powers of CO2 laser pulses transmitted

            through an optical fiber on atherosclerotic plaques.

            Clin Cardiol (3):89-91, 1986.

7.

8.GI

Barbash, H Hod, S Rath, M Miller, A Roth, Y Har-Zahav, M Modan,

            Z Rotstein, A Battler, S Laniado, B Rabinowitz, V Seligsohn.

            Intermittent dose-related fluctuations of pain and ST-elevation during

            infusion of rt-PA during acute myocardial infarction.

            Am J Cardiol 64(3):225-228, 1989.

8.         ש. נוי, ז. רוטשטיין.

            תכנון אסטרטגי בבתי חולים כורח המציאות.

            הרפואה, 119: (1-4, 1-2), 1990.

8.         S Noy, Z Rotstein.

            Strategic planning in hospitals – a mandatory process

            Harefuah 119(1-2, 1-4): 1990.

9.         Z Rotstein, A Battler, M Eldar, S Rath, J Perek.

            Acute hemodynamic and arrhythmogenic effects of high dose intravenous

            salbutamol in patients with chronic left ventricular dysfunction.

            Clin Cardiol 13(7):468-472, 1990.

10.       J Leor, H Hod, Z Rotstein, S Truman, S Gansky, U Goldbourt, S Abboud,

            E Kaplinsky, M Eldar.

            Effects of thrombolysis on the 12-lead signal averaged electrocardiogram in

            the post infarction period.

            Am Heart J 120(3):495-502, 1990.

11.       ז. רוטשטיין, ש. נוי, ב. גולדמן, מ. שני.

            בית החולים בשנות ה-90- ההתמודדות עם הסביבה הכלכלית.

            הרפואה 119 :462-458 , 1990.

11.       Z Rotstein, S Noy, B Goldman, M Shani.

            The changing economic environment of hospitals – the management

            challenges of the 1990s.

            Harefuah 119:458-462, 1990.

12.       M Eldar, J Leor, H Hod, Z Rotstein, S Truman, E Kaplinsky, S Abboud.

            Effects of thrombolysis on the evolution of late potentials within 10 days of

            infarction.

            Br Heart J 63:273-276, 1990.

13.       J Engel, L Luboshitz, B Yaffe, Z Rotstein.

            To trim or replant – a matter of cost.

            World J Surg 25(4):486-492, 1991.

14.      ז. רוטשטיין, מ. שני.

           שגיאות נפוצות בהשוואות בינלאומיות של מערכות בריאות.

           הרפואה 120: 498-495, 1991.

14.       Z Rotstein, M Shani.

            Pitfalls in international comparison of health systems.

            Harefuah 120:495-498, 1991.

15.       M Eldar, J Leor, H Hod, S Abboud, S Truman, S Gansky, U Goldbourt,

            E Kaplinsky, Z Rotstein.

            Signal averaged electrocardiogram predicts early mortality after acute

            myocardial infarction.

            Coronary Artery Disease 3(4):313-318, 1992.

16.       J Engel, Y Levanon, S Zilbert, Z Rotstein.

            Definition of hand dominance.

            J Orthoped Surg Tech 7(4):131-138, 1992.

17.       R Achiron, Z Rotstein, S Lipitz, S Mashiach, J Hegesh.

            First-trimester diagnosis of fetal congenital heart disease by transvaginal

            ultrasonography.

            Obstet Gynecol 84:69-72, 1994.

18.       R Achiron, A Weissman, Z Rotstein, S Lipitz, S Mashiach, J Hegesh.

            Transvaginal echocardiographic examination of the fetal heart between

            13 and 15 weeks’ gestation in a low-risk population.

            J Ultrasound Med 13(10):783-789, 1994.

19.      ש. נוי, ז. רוטשטיין, ד. אופנהיים.

     מדדי תוצאות ברפואה המושתתים על העדפות החולה – מדד נוסף להערכת

     תוכנית טיפולית או תרופה חדשה.

     הרפואה (9) 127: 349-352 , 1994.

19.       S Noy, Z Rotstein, D Oppenheim.

            Measurement of medical results based on patient’s preference. An indicator

            for evaluation of a new therapeutic program.

            Harefuah 127(9):349-352, 1994.

20.       J Leor, Z Rotstein, Z Vered, E Kaplinsky, S Truman, M Eldar.

            Absence of tachycardia during tilt test predicts failure of beta-blockers

            therapy in patients with neurocardiogenic syncope.

            Am Heart J 126:1539-1543, 1994.

21.       M Eldar, AP Fitzpatrick, D Ohad, MF Smith, S Hsu, JG Whayne, Z Vered, Z Rotstein, T Kordis, DK Swanson, M Chin, MM Scheinmann, MD Lesh, AJ Greenspon.
Percutaneous multielectrode endocardial mapping during ventricular-tachycardia in the swine model.
Circulation 92(8):1224, 1995.  

22.       J Engel, D Engel, B Yaffe, S Luboshitz, M Heim, Z Rotstein.

            Verification of grasp force measurement.

            Orthopaedic Surgical Techniques 9(3):3-6, 1995.

23.       S Noy, A Achiron, Y Barak, U Gabbay, Z Rotstein, N Laor, I Sarov-Pinhas.

            A new approach to affective symptoms in relapsing-remitting multiple

            sclerosis.

            Comprehensive Psychiatry 36(5):390-395, 1995.

24.       A Achiron,  U Gabbay, R Gilad, S Hassin, Y Barak, M Gornish, I Ziv, Y Goldhamer, A Elizur, Z Rotstein, S Miron, I Sarov-Pinhas.

Intravenous immunoglobulin in multiple-sclerosis – A multicenter bouble-blind, placebo-controlled trial.

Neurology 46(2):52001, 1996.

25.       A Achiron, Z Rotstein, S Noy, S Mashiach, M Dulitzky, R Achiron.

            Intravenous immunoglobulin treatment in the prevention of childbirth-

            associated acute exacerbations in multiple sclerosis – A pilot study.

            J Neurol 243:25-28, 1996.

26.       A Achiron, Y Barak, M Goren, U Gabbay, S Miron, Z Rotstein, S Noy.

            Intravenous immune globulin in multiple  sclerosis: clinical and neurol-

            radiological results and implications for possible mechanisms of action.

            Clin Exp Immunol 104(Suppl.1):67-70, 1996.

27.       D Grisaru, R Achiron, L Lipitz, J Yahav, J Hegesh, Z Rotstein.

            Antenatal sonographic findings associated with scimitar syndrome.

            Ultrasound Obstet Gynecol 8(2):131-133, 1996.

28.       A Achiron, Y Barak, B Shohat, U Gabbay, S Miron, A Elizur, Z Rotstein,

            S Noy.

            Age distribution among patients at high risk for human T-cell lymphotrophic

            virus type I infection.

            Clin Infect Dis 22:865-866, 1996.

29.       M Eldar, A P Fitzpatrick, D Ohad, M F Smith, S Hsu, J Whayne, Z Vered,

            Z Rotstein, T Kordis, D Swanson, M Chin, M M Scheinman, M D Lesh,

            A J Greenspon.

            Percutaneous multielectrode endocardial mapping during ventricular

            tachycardia in the swine model.

            Circulation 94(5):1125-1130, 1996.

30.       R Achiron, S Lipitz, D Kidron, M Berant, J Hegesh, Z Rotstein.

            In utero congestive heart failure due to maternal indomethacin treatment

            for polyhydramnios and premature labor in a fetus with antenatal closure

            of the foramen ovale.

            Prenatal Diag 16:652-656, 1996.

31.       Z Rotstein, I Prohovnik, M Davidon, M Schnaider Beeri, S Noy.

            The economic burden of Alzheimer’s disease in Israel.

            Israel J Med Sci 32:1120-1123, 1996.

32.       Z Rotstein, G Barabash, B Goldman, A Chetrit, M Modan, M Shani, S Noy.

            Allocation of emergency ward patients to medicine departments: increasing

            physicians’ incentive to shorten length-of-stay.

            Public Health Reviews 24:37-48, 1996.

33.       מ. סלעי, ז. רוטשטיין, נ. קלר.

            בנק עצמות – היבטים מקצועיים וארגוניים במערכת האורטופדית בארץ.

      הרפואה (6) 132: 410-411 , 1997.

33.       M. Salai, Z Rotstein, N Keller.

            Bone bank-operational and professional aspects in the orthopedic

            Community in Israel.

            Harefuah, 132:(6) 410-411,1997.

34.       S Lipitz, D Grisaru, A Libshiz, Z Rotstein, E Schiff, A Lidor, R Achiron.

            Intra-amniotic prostaglandin F2a for pregnancy termination in the second

            and early third trimesters of pregnancy.

            J of Reproductive Med 42(4):235-238, 1997.

35.       Z Rotstein, R Wilf-Miron, B Lavi, A Shahar, U Gabbay, S Noy.

            The dynamics of patient visits to an emergency department in a public

            hospital: a statistical model.

            Am J Emerg Med, 15(6):596-599, 1997.Submitted for Sr. Lecturer

36.       A Achiron, Z Rotstein, Y Barak, I Sarova-Pinhas.

            Intravenous immunoglobulin treatment in multiple sclerosis and experimental

            autoimmune encephalomyelitis – the Israel experience.

            Multiple Sclerosis 3:142-144, 1997.

37.       R Achiron, S Yagel, Z Rotstein, O Inbar, S Mashiach, S Lipitz.

            Cerebral lateral ventricular asymmetry: Is this a normal ultrasonographic

            finding in the fetal brain?

            Obstetrics & Gynecology 89:233-237, 1997.

38.       S Yagel, A Weissman, Z Rotstein, M Manor, J Hegesh, E Anteby, S Lipitz,

            R Achiron.

            Congenital heart defects. Natural course and in utero development.

            Circulation 96(2):550-555, 1997.

39.       R Achiron, A Ben Arie, U Gabbay, S Mashiach, Z Rotstein, S Lipitz.

            Development of the fetal tongue between 14 and 26 weeks of gestation:

            in utero ultrasonographic measurements.

            Ultrasound Obstet Gynecol 9(1):39-41, 1997.

40.       M Salai, N Rachamimov, M Pritch, Z Rotstein, H Horoszowski.

            Massive bone allografts in the treatment of pathologic fractures due to

            bone metastases.

            J Surg Oncol 66(2):93-96, 1997.

41.       M Eldar, DG Ohad, JJ Goldberger, Z Rotstein, S Hsu, DK Swanson,

AJ Greenspoon.

Transcutaneous multielectrode basket catheter for

endocardial mapping and ablation of ventricular tachycardia in the pig.

            Circulation 96(7):2430-2437, 1997.

42.       M Eldar, DG Ohad, AJ Greenspon, JJ Goldberger, Z Rotstein.

Percutaneous multielectrode endocardial mapping and ablation of ventricular tachycardia in the swine model.

            Adv Exp Med Biol 430:313-321, 1997.

43.       J Epstein, A Turgeman, Z Rotstein, H Horoszowski, P Honig, L Baruch,

S Noy.

Preadmission psychosocial screening of older orthopedic surgery patients:

            Evaluation of a social work service.

            Social Work in Health Care 27(2):1-27, 1998.

44.       R Achiron, O Pinhas-Hamiel, Y Zalel, Z Rotstein, S Lipitz.

Development of fetal male gender: prenatal sonographic measurement of the scrotum and evaluation of testicular descent.

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 11(4):242-245,1998.

45.       Y Barak, A Achiron, Z Rotstein,  A Elizur, S Noy.

            Stress associated with asbestosis: The trauma of waiting for death.

            Psycho-Oncology, 7(2):126-128,1998.

46.       M Eldar, M Canetti, Z Rotstein, V Boyko, S Gottlieb, E Kaplinsky, S Behar.

The significance of paroxysmal atrial fibrillation complicating acute myocardial infarction in the thrombolytic era.

J Am Coll Cardiol 31(2): 269-270, 1998.

47.       R Achiron, N Golan-Porat, U Gabbay, Z Rotstein, J Heggesh, S Mashiach,

S Lipitz.

In utero ultrasonographic measurements of fetal aortic and pulmonary artery

diameters during the first half of gestation.

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology11(3):180-184, 1998.

48.       R Achiron, Z Rotstein, S Lipitz, A Karasik, DS Seidman.

The development of the fetal thyroid: in utero ultrasonographic measurements.

Clinical Endocrinology 48(3):259-264, 1998.

49.       M Eldar, M Canetti, Z Rotstein, V Boyko, S Gottlieb, E Kaplinsky, S Behar.

            Significance of paroxysmal atrial fibrillation complicating acute myocardial

infarction in the thrombolytic era.

            Circulation 97(10):965-970, 1998.

50.       R Achiron, R Orvieto, S Lipitz, S Yagel, Z Rotstein.

            Superior mesenteric artery blood flow velocimetry: cross-sectional Doppler

sonographic study in normal fetuses.

J Ultrasound Med 17(12):769-773, 1998.

51.       R Achiron, J Heggesh, S Mashiach, S Lipitz, Z Rotstein.

Peripheral right pulmonary artery blood flow velocimetry: Doppler sonographic study of normal and abnormal fetuses.

J Ultrasound Med 17(11):687-692, 1998.

52.       O Pinhas-Hamiel, Z Rotstein, A Achiron, U Gabbay, R Achiron, Y Barak,

A Israeli, S Noy.

            Pregnancy during residency – an Israeli survey of women physicians.

            Health Care Women Int 20(1):63-70, 1999.

53.       R Orvieto, R Achiron, Z Rotstein, S Noy, I Bar-Hava, A Achiron.

Pregnancy and multiple sclerosis: a 2-year experience.

            Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 82(2):191-194, 1999.

54.       Z Rotstein, L Mandelzweigh,  B Lavi, M Eldar, S Gottlieb, H Hod.

Does the coronary care unit improve prognosis of patients with acute myocardial infarction? A thrombolytic era study.

            Eur Heart J 20(11):813-818, 1999.

55.       M Salai, E Rosenberg, Z Rotstein, A Blankstein, U Givon, H Horoszowski.

Patient’s age – single best predictor for success after hemiarthroplasty of the hip joint.

Eur J of Orthop Surg & Traumatol 9:9-11, 1999.

56.       R Wilf-Miron, Z Rotstein, S Noy, A Turfeman, A Israeli.

            Newly implemented health system reform in Israel: Physician’s Attitudes.

            Health Policy 49:137-147, 1999.

57.       R Achiron, S Zimand, J Hegesh,  S Lipitz, Y Zalel, Z Rotstein.

            Fetal aortic arch measurements between 14-38 weeks’ gestation:

            in utero ultrasonographic study.

Ultrasound Obstet Gynecol 15(3):226-230, 2000.

58.       M Glikson, O Gurevitz, E Yaacobi, S Feldman, D Bar-Lev, S Yaroslavtzev,

            Z Rotstein, M Eldar.

            Multiple Adverse Events with a Dual Chamber Pacemaker.

            PACE (23):1010-13, 2000.

59.       L Keselbrener, S Akselrod, A Ahiron, Y Barak, Z Rotstein.

Is fatigue in patients with multiple sclerosis related to autonomic dysfunction?

            Clinical Autonomic Research 10:169-175, 2000.

60.       M Glikson, E Yaacoby, S Feldman, D Bar Lev, S Yaroslavtzev, C Granit,

            Z Rotstein, E Kaplinsky, M Eldar.

Randomized comparison of J shaped and straight atrial screw in pacing leads.

            Mayo Clin Proc 75:1269-1273, 2000.

61.       Z Rotstein, Y Barak, S Noy, A Achiron.

            Quality of life in multiple sclerosis: development and validation of the “RAYS”

scale and comparison with the SF-36.

            Int J for Quality in Health Care 12(6):511-517, 2000.

62.       R Achiron, J Hegesh, S Yagel, S Lipitz, S B Cohen, Z Rotstein.

            Abnormalities of the fetal central veins and umbilico-portal system: prenatal

            Ultrasonographic diagnosis and proposed classification.

            Ultrasound Obstet Gynecol 16:539-548 ,2000.

63.       E Sivan, Z Rotstein, S Lipitz, J Sevillia, R Achiron.

            Segmentary fetal branch pulmonary artery blood flow velocimetry: in utero

Doppler Study.

            Ultrasound Obstet Gynecol16:453-456, 2000.

64.       J Epstein, G Kaplan, B Lavi, S Noy, I Ben Shahar, P Shahaf, V Stranger,

Z Rotstein.

            A description of inappropriate hospital stays in selected in-patient

services:  A study of cases receiving social work services.

            Social Work in Health Care 32(4):43-65, 2001.

65.       Z Rotstein, R Wilf-Miron, B Lavi, DS Seidman, P Shahaf, A Shahar, et al.

Management by constraints: considering patient volume when adding medical staff to the emergency department.

            IMAJ 4:170-173, 2002.

66.       I Lipchenca, D Barlev, D Luria, C Granit, Z Rotstein, M Eldar, M Glikson.

            Multiple pulse generator malfunctions with a dual chamber pacemaker.

            PACE 25(6):936-939, 2002.

67.       R Achrion, R Mazkereth, R Orvieto, J Kuint, S Lipitz, Z Rotstein.

Echogenic bowel in intrauterine growth restriction fetuses – does this jeopardize the gut?

            Obstetrics & Gynecology 100(1):120-125, 2002.

68.       R Achiron, Z Rotstein, J Heggesh, M Bronshtein, S Zimand, S Lipitz, S Yagel.

Anomalies of the fetal aortic arch: a novel sonographic approach to in-utero diagnosis.

            Ultrasound Obster Gynecol 20(6):553-7, 2002.submitted for Prof.

69.       A Achiron, Y Barak, Z Rotstein.

Longitudinal disability curves for predicting the course of relapsing-remitting multiple sclerosis.

            Multiple Sclerosis 9:486-491, 2003.

70.       M Shechter, S Matetzky, M Feinberg, P Chouraqui, Z Rotstein, H Hod.

External counterpulsation (ECP) therapy improves endothelial function in patients with refractory angina pectoris.

            J Am Coll Cardiol 42(12):2090-2095, 2003.

71.       O Gurevitz, C Granit, D Bar-Lev, D Luria, I Lipchenca, Z Rotstein, M Eldar,

M Glikson. Managing Pacemaker Safety Alerts: Experience with three successive models of a single manufacturer.

            Pacing Clin Electrophysiol 26(12):2283-2288, 2003.

72.       Y Schwammenthal, M Drescher, O Merzeliak, R Tsabari, B Bruk, M Feibel,

C Hoffman, M Bakon, Z Rotstein, J Chapman, D Tanne.

Intravenous recombinant tissue plasminogen activator therapy for acute ischemic stroke: initial Israeli experience.

            IMAJ 6(2):70-74, 2004.

73.       A Achiron, S Edelstein, Y Ziev-Ner, U Givon, Z Rotstein, Y Barak.

Bone strength in multiple sclerosis: cortical midtibial speed-of-sound assessment.

Multiple Sclerosis 10:488-493, 2004.

74.       A Achiron, Y Barak, M Gail, M Mandel, D Pee, R Ayyagari, Z Rotstein.

Cancer incidence in multiple sclerosis and effects of immunomodulatory treatments.

Breast Cancer Res & Treat 89:265-270, 2005.

75.       D Freimark, Y Adler, MS Feinberg, T Regev, Z Rotstein, M Eldar, M Motro, E Schwammenthal.

Impact of left ventricular filling properties on the benefit of exercise training in patients with advanced chronic heart failure secondary to ischemic or nonischemic cardiomyopathy.

Am J Cardiol 95:136-140, 2005.

76.       D Luria, D Bar-Lev, O Gurevitz, H Granit, Z Rotstein, M Eldar, M Glikson. Long-term performance of screw-in atrial pacing leads: a randomized comparison of J-shaped and straight leads.

Pacing Clin Electrophysiol 28:898-902, 2005.

77.       S Koton, Y Schwammenthal, O

T Philips, R Tsabari, B Bruk, D Orion, Z Rotstein, J Chapman, D Tanne.

898-902,898-902,

78.       Z Rotstein, R Hazan, Y Barak, A Achiron.

Perspectives in multiple sclerosis health care: Special focus on the costs of multiple sclerosis.

Autoimmunity Reviews 5:511-516, 2006.

79.       IA Lipchenca, DS Bar-Lev, DM Luria, OT Gurevitz, C Granit, Z Rotstein, EI Ovsyshcher, M Eldar, M Glikson.

Clinical surveillance of a tined, bipolar, silicone-insulated ventricular pacing lead.

Europace 8:1898-902,121, 2006.

80.       A Shaish, A Harari, L Hananshvili, H Cohen, R Bitzur,T Luvish, E Ulman,

M Golan, A Ben-Amotz, D Gavish, Z Rotstein, D Harats.

9-cis ß-carotene-rich powder of the alga Dunaliella bardawil increases plasma HDL-cholesterol in fibrate-treated patients.

Atherosclerosis 189:215-221, 2006.

81.       א. אפק, א. מייליק, ז. רוטשטיין.

הערכת ביצועים כלכליים כאמצעי לשיפור איכות הטיפול הרפואי הניתן בארגונים הרפואיים.

הרפואה (1) 148: 86, 56-59 , 2009.

81.       A Afek, A Meilik, Z Rotstein.

Assessment of financial performance improves the quality of healthcare provided by medical organizations.

Harefuah 148 (1):56-59, 86, 2009.

82.       א. אפק, א. מייליק, ז. רוטשטיין.

המורכבות של הארגונים הרפואיים במאה ה – 21.

הרפואה (2) 148: 121-124 , 2009.

82.       A Afek, A Meilik, Z Rotstein.

The complexity of medical organizations in the 21st century.

Harefuah 148 (2):121-124, 2009.

83.       א. אפק, א. מייליק, ז. רוטשטיין.

ניהול מרכזים רפואיים באמצעות מערכת להערכת ביצועים קליניים וכלכליים.

הרפואה (3) 148: 189-192 , 2009.

83.       A Meilik, A Afek, Z Rotstein.

A clinical, health, economic and satisfaction simulation model, CHESS: a tool for healthcare organization management.

            Harefuah 148(3):189-192, 2009.

84.       י. אדלר, מ. כנורי, א. צימליכמן, א. רוזינגר, ג. שלו, ר. תלמי, ש. נוי, ז. רוטשטיין.

"תוכנית תלפיות למנהיגות רפואית" הדרך של המרכז הרפואי שיבא למצוינות ומנהיגות ברפואה.

הרפואה (2) 154: 136, 107-109 , 2015.

84.       Y Adler, M Kinori, E Zimlichman, A Rosinger, G Shalev, R Talmi, S Noy, Z Rotstein.

            "The Talpiot medical leadership program"–advancing the brightest young physicians and researchers to fill future leadership roles.

Harefuah 154(2):107-109, 136, 2015.

85.       ז. רוטשטיין.

מצוינות ויצירתיות: סיפורו של המרכז הרפואי שיבא.

הרפואה (2) 154: 127-128 , 2015.

85.       Z Rotstein.

Excellence and creativity: the story of Sheba Medical Center.

            Harefuah 154(2):127-128, 2015.

Case Reports

1.       Z Rotstein, A Schneeweiss, A Shotan, Y Har-Zahav, S Rath, A Battler,

            HN Neufeld.

            Amiodarone as a cause of electrocardiographic changes simulating

            subendocardial infarction.

            Am Heart J 112(5):1094-1095, 1986.

2.         S Lipitz, R Achiron, D Horoshovski, Z Rotstein, D Sherman, E Schiff.

            Fetomaternal haemorrhage discovered after trauma and treated by fetal

            intravascular transfusion.

            European J of Obstet & Gynecol & Reprod Biology 71(1):21-22, 1997.                         submitted for Sr. Lecturer

3.         Y Yuval, A Lerner, S Lipitz, Z Rotstein, J Hegesh, R Achiron.

            Prenatal diagnosis of vein of Galen aneurysmal malformation: report of two

            cases with proposal for prognostic indices.

            Prenatal Diagnosis 17(10):972-977, 1997.

4.         M Rubin, M Shimonov, F Grief, Z Rotstein, S Lelcuk.

Phytobezoar: a rare cause of Intestinal Obstruction.

Dig Surg 15:52-54, 1998.

submitted for Prof.

Review Articles

1.         ש. נוי, מ. מרכוס, ז. רוטשטיין

            שיטות ניהול מתקדמות במערכת הבריאות – ישום 14 פרוייקטים בישראל.

            הרפואה 118 (8): 501-499, 1990.

1.         S Noy, M Markus, Z Rotstein.

            Advanced management techniques in the Israeli health care system –

            summary of 14 projects.

            Harefuah 118(8):499-501, 1990.

2.         Z Rotstein, M Shani.

            Do we spend enough for health services in Israel? (Invited Review)

            Israel J Med Sci 26(9):630-632, 1990.

3.         S Lipitz, D Grisaru, Z Rotstein, R Achiron.

            Management and outcome of high-order multiple pregnancy.

            Fetal and Maternal Medicine Review 8:133-142, 1996.

4.         M Glikson, Z Rotstein.

            EP practice patterns, reimbursement and health care policy in Israel.

            Cardiac Electrophysiology Review 2:77-79, 1998.         submitted for Sr. Lecturer

5.         ז. רוטשטיין, פ. שחף, ב. לביא

הזמן אוזל – האם אנו מוכנים ל-K2Y (באג אלפיים) ?

898-902, 137 (11), 546 –  549 , 1999.

5.         Z Rotstein, P Shahaf, B Lavi.

            Time is running out – are we Y2K compliant?

            Harefuah 137(11):546-549, 1999.

6.         Z Rotstein, P Shahaf.

            Perspective: Y2K – a colossal hoax?

            IMAJ 2 (4):265-267, 2000.