מתעניין?

פרופ' אברהם דיסקין Abraham Diskin
מספר טלפון 052-3629990
מספר פקס  02-5666131
כתובת דוא"ל  Abraham.Diskin@gmail.com
תחום התמחות מקצועי
פוליטיקה ישראלית, פוליטיקה השוואתית, שיטות בחירות והתנהגות בוחרים, מודלים מתמטיים ומחקר כמותני.
נושאים לגביהם ניתן להתראיין בעברית ובאנגלית
פוליטיקה ישראלית, פוליטיקה השוואתית. 

השכלה

 • השתלמות פוסט-דוקטורט: אוניברסיטת מישיגן, 1978
 • תואר שלישי  Ph.D : האוניברסיטה העברית בירושלים, 1976
 • תואר שני M.A : האוניברסיטה העברית בירושלים, 1971
 • תואר ראשון B.A: האוניברסיטה העברית בירושלים, 1968

 

מינויים אקדמיים

2012-        :  יו"ר הועדה התחומית במנהל ציבורי ומדעי המדינה במועצה להשכלה גבוהה.
1999-2000: יו"ר האגודה הישראלית למדע המדינה
1990-1993: ראש המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

קורסים

 •  מבוא למדע המדינה
 • יסודות הסטטיסטיקה
 • משטר מדינת ישראל
 • שיטות מחקר
 • קבלת החלטות

 

 

List of Publications

i. Doctoral Dissertation

 1. Diskin, A., The Competitive Multi-party system of Israel, The Hebrew University of Jerusalem, Instructor: Emanuel Gutmann, 1976

ii. Books and monographs

 1. Diskin, A., Das Politische System Israels: Eine Raumlich-Zeitliche Untersuchung 1949-1973, Koln und Wien: Bohlau, 1980
 2. Diskin, A., Elections and Voters in Israel, Jerusalem: Eshkol Institute and Tel Aviv: Am Oved, 1988
 3. Diskin, A., Elections and Voters in Israel, New York: Praeger, 1991
 4. Diskin, A., and Diskin, H., How to Vote? Electoral Systems, Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1989 ( Hebrew)
 5. Diskin, A., The Elections of the 12th Knesset, Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1990 (Hebrew)
 6. Diskin, A.,, and Diskin, H., Direct Elections of the Prime Minister, Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1991 (Hebrew)
 7. Diskin, A., The Elections of the 13th Knesset, Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1993 (Hebrew)
 8. Diskin, A., and Diskin, H., Typology of Western Democratic Governments, Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1994 (Hebrew)
 9. Bertie (A. Diskin), On the Sinking Ship, Jerusalem: Akadamon, 1998, (Hebrew)
 10. Diskin, A., The Jerusalem Municipal Elections, Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1999 (Hebrew)
 11. Diskin, A., and Eden, A., The Rational Voter in the 1998 Municipal Elections, Jerusalem: The Floersheimer Institute for Policy Studies, 1999 (Hebrew)
 12. Diskin, A., Changes in the Party System and in Parties’ Structures, The Knesset Research Center, 2001 (Hebrew)
 13. Diskin, A., Jerusalem’s Last Days, Jerusalem: The Floersheimer Institute for Policy Studies, 2001 (Hebrew)
 14. Diskin, A., The Last Days in Israel: Understanding the New Israeli Democracy, London: Frank Cass,  2003
 15. Bertie (A. Diskin), The Lagado Travel, Jerusalem: Maggie Publishers, 2003, (Hebrew)
 16. Diskin, A., Constitution of the State of Israel: Proposed by the Institute for Zionist Strategies, Jerusalem: The Institute for Zionist Strategies, 2006 (introduction, editing and draft proposal; Hebrew and English).
 17. Diskin, A., Anchoring Alternative Governmental Models in a Constitution, Jerusalem: Metzila, 2007.
 18. Diskin, A., The Presidents, Jerusalem: Maggie, 2008 (Hebrew).
 19. Atmor, N., Benenson, I, Diskin, A., and Kharbash, V. Regional Elections in Israel, Jerusalem: Van Leer Jerusalem Institute and Merkaz Metzila, 2009 (Hebrew).
 20. Diskin, A., Solidarity, Nationalism and Humanism: On the Question of Immigration, Jerusalem: The Institute for Zionist Strategies, 2014 (Hebrew)

iii. Books edited

 1. Caspi, D., Diskin, A., and Gutmann, E., (eds.), The Roots of Begin’s Success, London: Croom Helm, and New York: St. Martin’s Press, 1984
 2. Diskin, A., (ed.), The Results of the Municipal Elections of 1983, Jerusalem: The Ministry of the Interior, The Inspector General of Elections, 1990, (Hebrew)
 3. Diskin, A., (ed.), The Results of the Elections of the Constituent Assembly (1949) and of the Second Knesset (1951), Jerusalem: The Ministry of the Interior, The Inspector General of Elections, 1990, (Hebrew)
 4. Diskin, A., and Hofnung, M., (eds.), The 1996 Elections, Jerusalem: Nevo, 1997, (Hebrew)
 5. Diskin, A., Results of Elections to the Local Authorities, 2003, Jerusalem: Maggie, 2004 (for the Inspector General of Elections, The Ministry of the Interior, Hebrew)
 6. Diskin, A., Results of Elections to the Sixteenth Knesset, 2003, Jerusalem: Maggie, 2004 (for the Inspector General of Elections, The Ministry of the Interior, Hebrew)
 7. Diskin, A., Results of the Special Elections of the Prime Minister, 2001, Jerusalem: Maggie, 2004 (for the Inspector General of Elections, The Ministry of the Interior, Hebrew)
 8. Diskin, A., Results of Elections to the Fifteenth Knesset and the Prime Minister, 1999, Jerusalem: Maggie, 2004 (for the Inspector General of Elections, The Ministry of the Interior, Hebrew)
 9. Diskin, A., From Altalenah to the Present Day: The History of a Political Movement – from Herut to Likud: 1948-2010, Jerusalem: Begin Center and Carmel publications, , Jerusalem: Karmel and Begin Center, (Hebrew). 2011
 10. Diskin, A., Government and Politics in Israel, Jerusalem: Maggie 2011 (textbook)

iv. Chapters in collections

 1. Diskin, A., “The 1977 Inter-Party Distances: A Three Level Analysis”, in Arian, A., (ed.), The Elections in Israel, 1977, Jerusalem: Jerusalem Academic Press, 1980, pp.213-229
 2. Diskin, A., “The Jewish Ethnic Vote: An Aggregative Perspective”, in: Caspi, D., et al., The Roots of Begin’s Success, London: Croom Helm, and New York: St. Martin’s Press, 1984, pp.43-58
 3. Diskin, A., “Israel’s Parties and the Arab-Israeli Conflict”, in: Marantz, P., and Stein, J., (eds.), Peace Making in the Middle East, London: Croom Helm, 1985, pp.58-79
 4. Diskin, A., and Diskin, H., “The Canadian Electoral System: An Israeli Perspective”, in Shachar, A., Canada-Israel Comparative Perspective, Jerusalem: Israel Association of Canadian Studies, 1988, pp.1-12
 5. Diskin, A., “Statistical Aspect of the Arab Vote”, in Landau, J., The Arab Sector and the Knesset Elections of 1986, Jerusalem: The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1987, pp. 22-34, (Hebrew)
 6. Diskin, A., und Wolffsohn, M., “Strudturelle Veranderungen in den politischen Parteien Israels”, in Leibholz, G., (ed.), Jahrbuch des Offentlichen Rechts der Gegenwart, Tubingen: J.C.B. Mohr, 1980, pp.458-499
 7. Diskin, A., “With Dindush: Some Reflections on the Israeli Political System towards the End of the Century”, in Lisak, M., and Knei-Paz, B., (eds.), Israel Toward 2000: Society, Politics and Culture, Jerusalem: Magnes, 1996, pp. 133-143, (Hebrew)
 8. Diskin, A., “Voters’ Attitudes on the Arab-Israeli Conflict and the 1996 Elections”, 17 pages in Dowty, A., et al., The Role of Domestic Politics in Israeli Peacemaking, Jerusalem: The Leonard Davis Institute
 9. Diskin, A., Voters’ Attitudes on the Arab-Israeli Conflict and the 1996 Elections, Jerusalem: The Leonard Davis Institute, April 1999.
 10. Diskin, A., “The Sinking of the Political Parties and the Direct Elections of the Prime Minister”, in Korn, D., The End of Parties, Tel Aviv: Ha’Kibutz Ha’Meuhad, 1998, pp. 67-77, (Hebrew)
 11. Diskin, A., “The Israeli Political System at a Crossroad” in Dapei Elazar, Tel Aviv: Yad David Elazar and Joffe Institute, Tel Aviv University, 1998, pp. 64-73, (Hebrew)
 12. Diskin, A., “Fifty Years of the Political System” in Yavin, H., Yovel le’Yisrael, Jerusalem: Bar Lev, 1998, pp. 471-480, (Hebrew)
 13. Diskin, A., “Il sistema politico israeliano dopo le elezioni del 1999”, in: Collotti, E., Bidussa, D., Scardi, R., (eds.), Identita’ e storia degli ebrei, Milano: Franco Angeli, 1999, pp.287-298
 14. Diskin, A., “Rethinking De Swaan (1973): A Note on Closed Coalitions, Uni-dimentionality and the Role of Sectarian Political Parties”, pp. 141-147 in Hazan, R.Y., and Maor, M., Parties, Elections and Cleavages: Israel in Comparative Perspective, London: Frank Cass, 2000. Also published in Israel Affairs, 6(2), pp. 141-147 (Winter 1999)
 15. Diskin, A., “Rethinking De Swaan (1973): A Note on Closed Coalitions, Uni-dimentionality and the Role of Sectarian Political Parties”, pp. Israel Affairs, 6(2), pp. 141-147 (Winter 1999)
 16. Diskin, A., “Voters’ Attitudes on the Arab-Israeli Conflict and the 1996 Elections”, 17 pages in Sofer, S., (ed.), Peacemaking in a Divided Society: Israel after Rabin, London: Frank Cass, 2001
 17. Diskin, A., “Is It a Total  Conflict?”, in Maoz, M., The Golan between Israel and Syria, Tel Aviv: Hed Artzi, pp. 135-145 (Hebrew)
 18. Diskin, A., “Discussion”, in Maoz, M., The Golan between Israel and Syria, Tel Aviv: Hed Artzi, pp. 163-167 (Hebrew)
 19. Diskin, A., “Waking Up from the Oslo Dream”, pp.23-30 in R. Israeli (ed.), Dangers of a Palestinian State, Jerusalem and New York: Gefen, 2002 (2nd edition: 2002, pp.17-24), (Hebrew version in Yogev, E., (ed.) Sakana!, Ramot Ha’Shavim, 2003
 20. Diskin, A., “The Israeli Party Map”, in Zameret, T., and Yablonka, H., The Third Decade, Jerusalem: Ben Tzvi Institute (2007)
 21. Diskin, A., “The Selection of Party Candidates in Knesset Elections: A Dilemma and Some Possible Solutions”, in Rahat, G., (ed.), Candidate Selection in Israel: Reality and Ideal, Yossef Sapir Institute, Tel Aviv, 2006, pp.124-131 (Hebrew)
 22. Diskin, A., “The Causes of the 1977 Upheaval”, to be published in a book edited by The Hebrew University of Jerusalem and Begin’s Institute, Jerusalem, 2010
 23. Diskin, A., “Introduction”, in Diskin, A., From Altalenah to the Present Day: The History of a Political Movement – from Herut to Likud: 1948-2010, Jerusalem: Begin Center and Carmel publications, , Jerusalem: Karmel and Begin Center, (Hebrew). 2011
 24. Diskin, A., “The Likud in the 2009 Elections”, in A Diskin, A., From Altalenah to the Present Day: The History of a Political Movement – from Herut to Likud: 1948-2010, Jerusalem: Begin Center and Carmel publications, , Jerusalem: Karmel and Begin Center, (Hebrew). 2011
 25. Diskin, A., “Milestones”, in Diskin, A., Diskin, A., From Altalenah to the Present Day: The History of a Political Movement – from Herut to Likud: 1948-2010, Jerusalem: Begin Center and Carmel publications, , Jerusalem: Karmel and Begin Center, (Hebrew). 2011
 26. Diskin, A., and Koppel, M. “The Measurement of Voting Power as a Special Case of the Measurement of Political Power”, Voting Power and Procedures. Essays
 27. in Honour of Dan Felsenthal and Moshe Machover, Springer, 2014, pp. 33-40.

v. Journal Articles

 1. Diskin, A., “Parliamentary Questions: Time and Efficiency”, Medina u’Mimshal, A(1), 1971, pp. 165-167, (Hebrew)
 2. Diskin, A., “Parliamentary Questions: The Media and the Party System”, Medina u’Mimshal, A(2), 1971, pp. 135-141, (Hebrew)
 3. Diskin, A., “A Metric Measurment of Poltical Distances – A Reaction”, Megamot, 21(2), PP. 247-249 (Hebrew)
 4. Diskin, A., “Spatial Modeling of Coalition Formation in Israel”, Medina, Mimshal ve’Yehasim Beinleumiyim, 8, 1975, pp. 130-160, (Hebrew)
 5. Diskin, A., und Wolffsohn, M., “Das Ende des Dominanz-Partei Systems: Israels Wahlen vom 17 Mai 1977”, Politische Vierteljahresschrift, 18, 1977, pp.774-841
 6. Diskin, A., and Felsenthal, D., “Decision Making in Mixed Situations Where Both Chance and a Rival Player are Confronted Simultaneously”, Behavioral Science, July 1978, pp.256-263
 7. Diskin, A., “Some Comments on Interests and Principles in the Debate on the Israeli Electoral System”, Medina, Mimshal ve’Yehasim Beinleumiyim, 14, 1980, pp. 53-66, (Hebrew)
 8. Diskin, A., und Wolffsohn, M., “Koalitionverhalten in der Weimarer Republik”, Politische Vierteljahresschrift, 21(2), 1980, pp.174-186
 9. Diskin, A., und Wolffsohn, M., “Die organisatorische und ideologische Entwicklung der politischen Parteien in Israel”, Orient, 20, 1979, pp.33-52
 10. Felsenthal, D., and Diskin, A., “Decision-Making in mixed Situations: An Application to Israeli-Egyptian Relations 1956-1979”, International Interactions, 7(1), 1980, pp.33-55
 11. Diskin, A., and Mishal, S., “Spatial Models and Centrality of International Communities: Meetings between Arab Leaders 1966-1978”, Journal of Conflict Resolution, 25(4), 1981, pp.655-675
 12. Diskin, A., and Galnoor, Y., “Political Distances and Parliamentary Control”, Medina, Mimshal ve’Yehasim Beinleumiyim, 18, 1981, pp. 253-66, (Hebrew)
 13. Diskin, A., and Felsenthal, D., “Do They Lie?”, International Political Science Review, 2, 1981, pp.407-422
 14. Diskin, A., “Paradoxes and Bargaining: Two Examples of the Conceptual Contribution of Game Theory”, Netivei Irgun u’Minhal, 23 (137-138), 1982, pp. 29-53
 15. Mishal, S., and Diskin, A., “Palestinian Voting in the West Bank: Traditional Community without Sovereignty”, Journal of Politics, 44, pp.538-558
 16. Felsenthal, D., and Diskin, A., “Two Bargaining Solutions: An Experimental Reevaluation”, Simulations and Games, 23(2), 1982, pp.178-197
 17. Diskin, A., “Polarization and Volatility in the Elections of the 10th Knesset”, Medina, Mimshal ve’Yehasim Beinleumiyim, 19-20, 1982, pp. 44-62, (Hebrew)
 18. Felsenthal, D., and Diskin, A., “An Experimental Evaluation of Samson’s Dilemma”, Journal of Peace Science, 13(2), 1982, pp.664-691
 19. Felsenthal, D., and Diskin, A., “The Bargaining Problem Revisited: The Minimum Utility Point’ The Restricted Monotonicity Axiom and the Employment of the Mean as an Estimate of Expected Utility”, Journal of Conflict Resolution, 26(4), 1982, pp.664-691
 20. Diskin, A., “Trends of Intensity Variation of Palestinian Military Activity: 1967-1978”, Canadian Journal of Political Science, 16(2), 1983, pp.335-348
 21. Diskin, A., “A Schematic Genealogy of Palestinian Military Organizations”, Middle East Focus, 5(6), 1983, pp.18-20
 22. Diskin, A., and Mishal, S., “Coalition Formation in the Arab World; An Analytical Perspective”, International Interactions, 11(1), 1984, pp.43-59
 23. Diskin, A., and Temenlis, Y.,  “The Geographic Expansion of Likud Support”, Medina, Mimshal ve’Yehasim Beinleumiyim, 28, 1987, pp. 117-123, (Hebrew)
 24. Diskin, A., and Feldman, O., “Political News Coverage during the 1986 Japanese Election Campaign”, Asien, 27, 1988, pp.38-50
 25. Diskin, A., and Feldman, O., “Critical Periods of News Coverage during an Election Campaign”, Keio Communication Review, 9, 1988, pp.85-99
 26. Diskin, A., and Diskin, H., “The Electoral System of Israel”, Association  for Israel Studies Newsletter, 3(2), 1988, pp.11-12
 27. Diskin, H., and Diskin, A., “Changing the System of Elections: Analysis of a Proposal on the National Agenda”, Israel Studies, 1988, pp.3-6
 28. Diskin, A., “The 1988 General Elections in Israel”, Electoral Studies, 8(1), 1989, pp.75-85
 29. Diskin, A., “The Arab Vote in Israel’s Parliamentary Elections”, Israel Studies, 3, 1989, pp.3-8
 30. Diskin, A., and Galnoor, I., “Political Distances between Individual Parliament Members and Coalition Behaviour”, Political Studies, 27(4), 1991, pp.710-717
 31. Diskin, A., “The Israeli General Elections of 1992”, Electoral Studies, 13(4), 1992, pp.356-361
 32. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 22(3-4), 1992, pp.443-448
 33. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 24(3-4), 1993, pp.467-474
 34. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 26(3-4), 1994, pp.345-354
 35. Diskin, H., and Diskin, A., “The Politics of Electoral Reform in Israel”, International Political Science Review, 16(1), 1995, pp.31-45
 36. Diskin, H., and Diskin, A., “The Politics of Electoral Reform in Israel” in Mahler, G.S., Israel, Aldershot, UK: Ashgate, 1999
 37. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 28(3-4), 1995, pp.393-405
 38. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 30(3-4), 1996, pp.385-392
 39. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 32(3-4), 1997, pp.405-416
 40. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 34(3-4), 1998, pp.441-446
 41. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 36(3-4), 1999, pp.429-435
 42. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 38(3-4), 2000, pp.425-433
 43. Diskin, A., “The New Political System of Israel”, Government and Opposition, 34(4), (Autumn 1999), pp. 498-515
 44. Hazan, R.Y., and Diskin, A., “The 1999 Knesset and Prime Ministerial Elections in Israel”, Electoral Studies, 19(4), (December 2000), pp. 628-637
 45. Diskin, A., and Hazan, R., “The 2001 Prime Ministerial Elections in Israel”, Electoral Studies, 21(4), 2002, pp. 659-664
 46. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 2001, 40(3-4), 2001, pp.335-339
 47. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 2002, 41, pp.991-998 (A – General Journals; IF 1.916 (2006))
 48. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 2003, 42, pp.1021-1025
 49. Hazan, R.Y., and Diskin, A., “The 2003 Knesset Elections”, Electoral Studies 23(2)
 50. Abramson, P. R., Aldrich, J. H., Diamond, M., Diskin, A., Levine, R., and Scotto, T.J.,  (S). 2004. "Strategic Abandonment or Sincerely Second Best? The 1999 Israeli Prime Ministerial Election," Journal of Politics, Vol. 66, No. 3, August 2004, pp. 706-728
 51. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 2004, 43, pp.1033-1040
 52. Diskin, A., Diskin, H., and Hazan, R.Y., “Why Democracies Collapse: A Study of Reasons for Democratic Failure and Success”, International Political Science Review, Vol. 25, No. 3, July 2005, pp. 291-309
 53. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, December 2005, 44, pp. 1056-1062
 54. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, December 2006, 45, pp. 1135-1142
 55. Diskin, A. and Hazan, R.Y., “The Knesset Elections in Israel, March 2006”, Electoral Studies, 2006
 56. Paul R. Abramson, Abraham Diskin, and Dan S. Felsenthal, "Nonvoting and the Decisiveness of Electoral Outcomes," Political Research Quarterly 60 (3) (September 2007), 500-515
 57. Diskin, A., Eschet-Schwarz A. and Felsenthal D., “Homogeneity, Heterogeneity and Direct Democracy: The Case of Swiss Referenda”, Canadian Journal of Political Science, June 2007, 40(2), pp. 317-342
 58. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, December 2007, 46: 978-986.
 59. Diskin, A. and Felsenthal, D.S, “Individual Rationality and Bargaining”, Public Choice, 2007, 133:25-29.
 60. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, December 2008, 47: 1019-1024.
 61. Hazan, R.Y., and  Diskin, A., “The February 2009 Parliamentary Election in Israel”, Electoral Studies, 2009.
 62. Diskin, A., and Koppel, M., “Voting Power: An Information Theory Approach”, Social Choice and Welfare, 2010, 34(1): 105-119.
 63. Koppel, M., and Diskin, A., “Measuring Disproportionality, Volatility and Malapportionment: Axiomatization and Solutions”, Social Choice and Welfare, 2009, 33 (2): 281-286.
 64. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 48: 992-997, 2009.
 65. Abramson, P.R., Aldrich, J.H., Blais, A., Diamond, M., Diskin, A., Indridason, I.H., Lee, D.J., and Levine, R., “Comparing Strategic Voting under FPTP and PR”, Comparative Political Studies, 43, 61-90, January 2010.
 66. Diskin A., “The Likud: the Struggle for the Center”, Israel Affairs, 16 (1), January 2010, 51-68.
 67. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 49: 1025-1062, 2010.
 68. Diskin, A., Koppel, M., and Samet, D., “Generalized Raiffa Solutions”, Games and Economic Behavior, 2011
 69. Diskin, A., Diskin, H., and Hazan R.Y. “Why Democracies Fall: The Reasons for Democratic Failure and Success”, International Political Science Review (2011, special online issue of especially noteworthy articles published in the journal in the past decade; republication of IPSR (2005), 26(3), 291-309.)
 70. Diskin, A., Diskin, H., and Hazan, R.Y., “Why Democracies Collapse: A Study of Reasons for Democratic Failure and Success”, International Political Science Review, Vol. 25, No. 3, July 2005, pp. 291-309 (2011, in Badie, B., Berg-Schlosser, D. and Morilino, L., (eds.) International Encyclopedia of Political Science, Sage Publications, Inc.)
 71. Diskin, A., “Israel”, European Journal of Political Research, 50: 1011-1017, 2011.
 72. Diskin, A. and E. Poldoksik, “Israel”, European Political Data Yearbook (European Journal of Political Research), 51: 152-157, 2012
 73. Abramson, P.R., Aldrich, J.H., Diskin, A., Houck, A., Levine, R., Scotto, T.J., "The British General Election of 2010 under Different Voting Rules", Electoral Studies, 30: 134-39, 2013
 74. Diskin, A. and E. Poldoksik, “Israel”, European Political Data Yearbook (European Journal of Political Research), 52, 2013
 75. Diskin, A., and Hazan, R.Y., "The Parliamentary Election in Israel, January 2013", Electoral Studies, 34: 373-376, 2014

vi. Other publications

 1. Diskin, A., “The 1981 Elections: Public Opinion Polls”, Jerusalem Quarterly, 22, 1981, pp.99-104
 2. Diskin, A., “Second Thoughts about Egypt and the Peace Process”, Jerusalem Quarterly, 21, 1981, pp.124-128
 3. Diskin, A., “The Jewish Ethnic Vote: The Demographic Myth”, Jerusalem Quarterly, 35, 1985, pp.53-60
 4. Diskin, A., “In Different Ways – A Book Review”, Medina, Mimshal ve’Yehasim Beinleumiyim, 24, 1980, pp. 91-94, (Hebrew)
 5. Diskin, A., “Elections to the Knesset”; “Electoral Reform”; “Electoral System”; “Norwegian Law”, in Hattis-Rolef, S., (ed.),  Political Dictionary of the State of Israel, New York: McMillan, 1987 (Hebrew version by Jerusalem: Keter, 1987)
 6. Diskin, A., “Don Peretz’s ‘The Government and Politics in Israel’, Hannah Hertzog’s ‘Adatiut Politit Be’Israel’”; “Michal Samir and Asher Arians’ ‘The Elections in Israel, 1984’”, in: Frankel, J., Medding, P., and Mendelson, E., (eds.), Studies in Contemporary Jewry, 4-6, New York: 1987-1990, (three book reviews)
 7. Lijphart, A., and Diskin, A., “Electoral Reform in Israel: The Basic Options”, working paper presented to the IDI conference, Israel, March 1989
 8. Diskin, A., “Micael Wolffsohn’s ‘Israel: Polity, Society, Economy 1882-1986 – An Introductory Handbook’”, Middle East Focus, 10(4), 1988, p.28 (Book Review)
 9. Diskin, A., “Israele modello Westminster” (Intervista), in: Ideazione, 4(3),1997,  pp.185-190
 10. (Diskin, A.), “Fifty Years of Political Science in Israel – A Letter from L. Gulliver”, Politica, 1998, pp. 113-116 (Hebrew).
 11. Diskin, A., “The Second Option: Paradoxes and Dilemmas of Center Parties”, Panim, 1999, pp. 72-78, (Hebrew)
 12. Diskin, A., “Israel after the Elections”, a paper presented to the Royal Institute of International Affairs”, London, 25.6.1999
 13. Diskin, A., “Domestic Israeli Politics and Conflict”, paper presented in a conference held in Colgate University, March 2001 (revised May 2001), pp.47-58 in Rothstein, R.L., Ma’oz, M., and Shikaki, K., (eds.), The Israeli-Palestinian Peace Process, Brighton and Portland: Sussex Academic Press, 2002

 14. Abramson, P., Aldrich, J.N., Diamond, M., Diskin, A., Levine, R., and Scotto, T.J., “Strategic Abandonment or Sincerity Second Best? Strategic Voting in the 1999 Israel Elections”, paper presented at 2001 annual meeting of the Midwest Political Science Association
 15. Abramson, P., Aldrich, J.H., Diamond, M., Diskin, A., Levine, R., and  Scotto, T.J., "Prime Minister and Parliament: Strategic Split Ticket Voting." Paper presented at the 2001 Annual Meeting of the American Political Science Association
 16. Diskin, A., “Elections in Australia, Ireland, and Malta under the Single Transferable Vote; Reflections on an Embedded Institution”, Review on a book edited by S. Bowler and B. Grofman, Canadian Journal of Political Science, 2002
 17. Diskin, A., “Ideology, Party Change, and Electoral Campaigns in Israel, 1965-2001”, Review of a book by Jonathan Mendilow, published in Political Science Quarterly, 2004
 18. Diskin, A., Ben-Gurion against the Knesset by Giora Goldberg. Book Review, to be published in The Middle East Journal, 2004
 19. Diskin, A., “Cleavages and Elections in Jerusalem”, Al, Netunaich Yerushalyim 2004, Jerusalem: Jerusalem Institute of Israel Studies, 2005, pp. 56-64 (Hebrew)
 20. Abramson, P., Aldrich, J., Blais, A., Diamond, M., Diskin, A., Indridason, I., Lee, D., and Levine, R., “Preferences and Choices in First-Past-the-Post and Proportional Representation”, Paper presented at the 2005 Annual Meeting of the American Political Science Association (47 pages)
 21. Diskin, A., “Israel, State of: Historical Survey; Road to Oslo and After”, Encyclopedia Judica, 2nd ed., Thomson-Gale, Detroit, and Keter Publishing House, Jerusalem, Vol. 10, pp. 242-253
 22. Diskin, A., “The 2008 Municipal Elections in Israel – Outcome and Political Implications”, Friedrich-Ebert-Stiftung, Israel, 2008
 23. Diskin, A., “Le va-tout de Kadima”, Le Cahiers de L’Orient, 2009
 24. (The list does not include non-academic books, general media publications, reports prepared within the framework of the IDF, reports prepared for governmental and international organizations, etc.)