מתעניין?

ד"ר הילי מודריק-אבן חן
מספר טלפון  09-7750317
מספר פקס 09-7750375
כתובת דוא"ל עדכנית
moodrick@mishpat.ac.il
            Dr. Hilly Moodrick-Even Khen

תחום התמחות מקצועי

משפט בין-לאומי פומבי
Public international law

השכלה:
תואר ראשון-
B.A האוניברסיטה העברית (1996)

LL.B.המרכז הבינתחומי, הרצליה (2000)

תואר שני –M.A. (בהצטיינות יתירה), אוניברסיטת תל-אביב (2001)

תואר שלישי-  LL.D. האוניברסיטה העברית (2007)

 

מינויים אקדמיים

2011- מרצה בכירה, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
מינויים אחרים
2010-היום- שופטת מאמרים עבור European Journal of International Relations
2009- היום- שופטת בתחרות המשפט הבין-לאומי על שם ג'סאפ בישראל.
2008- היום- שופטת מאמרים עבור Israel Law Review
2008-היום- חברת הוועד המנהל של האגודה הישראלית למשפט וחברה

 

פרסומים נבחרים :
ספרים
טרור ומשפט בין- לאומי הומניטרי- ההבחנה בין לוחמים לאזרחים בשדה הקרב המודרני ( המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, 2010).

מאמרים בכתבי עת מדעיים

  1. Hilly Moodrick Even Khen, Alona Hagay-Frey, Breaking the Silence: The IMT at Nuremberg and Sexual Crimes against Women in the Holocaust in ntold Stories, (forthcoming, 35 Women's Rights Law Reporter 2013-2014.)
  2. Having It Both Ways: The Question of Legal Regimes in Gaza and the West Bank Israel Studies, Volume 16, Number 2, Summer 2011
  3.  Can We Now Tell What “Direct Participation in Hostilities” is? HCJ 769/02 The Public Committee Against Torture in Israel v. the Government of Israel 40 (1) ISR. L. REV. 213-244 (2007).
  4.  "מחויבות בקו הגבול- על חובותיה של מדינה כובשת כלפי מדינה נכבשת", משפט וממשל ח (2) (תשס"ה), 471.

פרקים ומאמרים בתוך ספרים

  1. Child Terrorists: Why And How Should They Be Protected By International Law’ in, International Law and Armed Conflict: Challenges in the 21st Century (Noëlle Quénivet and Shilan Shah-Davis, eds.) (T.M.C Asser Institut, 010)
  2. Children as Direct Participants in Hostilities: New Challenges for International Humanitarian Law and International Criminal Law (Columbia U.P, Forthcoming, 2010)
  3. "דיני מלחמה", משפט בינלאומי , מהדורה שנייה (רובי סיבל, עורך, הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, 2010)

פרסומים אחרים

  1. Players on the Battlefield of the Combat on Terrorism- Rules of Targeting, Detention and Protection of Civilians, (Working Paper, Leonard Davis Institute for International Relations, December 2008).
  2.  השפעתה של הלחימה בטרור על ההבחנה בין לוחמים ואזרחים על פי המשפט הבין-לאומי ההומניטרי חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים, (הפקולטה למשפטים- האוניברסיטה העברית, אייר התשס"ז, מנחים: פרופ' מרדכי קרמניצר, ד"ר יובל שני).

 

קורסים

משפט בין-לאומי פומבי
הסכסוך הישראלי-פלסטיני בראי המשפט הבין-לאומי
זכויות אדם במשפט הישראלי והבין-לאומי