מתעניין?

מספר טלפון 09-7750374
מספר פקס 09-7750339
כתובת דוא"ל :  dafna@mishpat.ac.il
 

תחום התמחות מקצועי

סדר דין אזרחי, חלופות להליך הדיוני, ניהול משא ומתן, פמיניזם, חברה ותרבות.

 

השכלה

2003: תואר שלישי במשפטים (Ph.D.), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן,
במסלול הישיר לדוקטורט ( נושא הדיסרטציה: "שאלת ההצלחה בגישור באספקלרית האסכולה הטהורה והאסכולה המעורבת").
1996: תואר ראשון במשפטים (L.L.B), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

 

מינויים אקדמיים
2013- היום:מרצה בכירה (Senior lecturer) וחברת סגל פנים במרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט'.

2013- 2003: -מרצה, המרכז האקדמי 'שערי מדע ומשפט'

2002- 2006: – מרצה במסלול האקדמי של המכללה למינהל, ביה"ס למשפטים.

 

מינויים אחרים

2012: חברת כבוד בלשכת מגשרי ישראל.

2011:חברת הוועד האקדמי בעמותת מגשרי ישראל.

1997: עורכת דין (התמחות אצל- 'י' גרוס, חודק ושות").

 

קורסים

סדר דין אזרחי, גישור טרנספורמטיבי, עקרונות בניהול משא ומתן, דיני בוררות, משפט, חברה ותרבות, נשים,משפט וגישור (סמינריון), דרכים אלטרנטיביות להליך הדיוני (סמינריון).

תפקידים עכשוויים במרכז מלבד הוראה

רפראנטית ספריה, חברת וועדת מלגות חברת הוועדה לענייני תלמידים.

פרסומים נבחרים:

ספרים (מחברת)

 • המגשר- התפקיד והמפתח להצלחת הגישור (בורסי, 2006).

מאמרים באנגלית

 • Three is not a Crowd: Online Mediation-Arbitration in Business to Consumer Internet Disputes (forthcoming) 37 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW**(2016).
 • No More Click? Click in Here: e-Mediation in Divorce Disputes- the Reality and the desirable 16 CARDOZO JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION**, 479- 541 (2015).
 • 'Till Death Do Us Part?!': Online Mediation (e-Mediation) as an Answer to Divorce Cases Involving Violence  16 N0RTH CAROLINA JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY**, 253-310 (2015).
 • Divorce Involving Domestic Violence:  Is Med-Arb Likely to be the Solution? 14 PEPPERDINE DISPUTE RESOLUTION LAW JOURNAL** ,91-151  (2014).
 • Can the Leopard Change his Spots?! Reflections on the ‘collaborative law’ revolution and collaborative advocacy, 13(1) CARDOZO JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION**, 61- 112 (2011).

מאמרים בעברית

 • "אל תסתכל בקנקן- לקראת פרדיגמה חדשה בתפיסת הליך 'ההערכה הניטרלית המוקדמת' (ה- ENE) ובאימוצו אל מערכת המשפט בישראל" (עומד להתפרסם) משפט ועסקים יט (2015).
 • "לא על הבוררות לבדה ולא על הגישור לבדו- הצעה לאימוצו של הגישבור (MED-ARB)  כמענה המתגבר על חולשותיו של מוסד הבוררות בישראל"  משפטים* מב(1) 589- 662 (2012).
 • "מביט לסוף דבר בקדמתו: הערכה ניטראלית מוקדמת (ENE)- היבטים עיוניים ויישומיים ומבט ביקורתי" מחקרי משפט* כז(2) 455- 501 (2012).
 • "'עז כנמר': הרהורים על מהפיכת 'המשפט- השיתופי' ועל עריכת- דין שיתופית בישראל" משפט ועסקים טו 89- 143(2012).
 • "גישור טרנספורמטיבי- הפן העיוני והמעשי, הצעה לאימוצו של מודל חדש-מוכר אל השיח הקיים בארץ" שערי משפט ה 131- 175 (2009(.
 • "אלימות וגישור- האמנם אוקסימורון?" משפחה במשפט א 117- 161 (2007).

*מדורג כאחד מהמובילים בכתבי העת בישראל.
**מדורג כאחד מהמובילים בכתבי העת בתחומו בארה"ב.