המשך סוגיות מבואיות חלק א

שם הקורס:
מכרזים
שם השיעור:
המשך סוגיות מבואיות חלק א
שם המרצה:
פרופ' מיכל טמיר