בחירה בין חלופות- ניתוחים כלליים, שולי, נירמולים וכו

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
בחירה בין חלופות- ניתוחים כלליים, שולי, נירמולים וכו
שם המרצה:
מר אחיעד מינס