בחירה בין חלופות – מדדים תעלתיים, חישובים והבנה של התאמה בין מדדים

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
בחירה בין חלופות – מדדים תעלתיים, חישובים והבנה של התאמה בין מדדים
שם המרצה:
מר אחיעד מינס