2 בחירה בין חלופות- המשך בחינה של יתר החלופות והצגת החישובים. סיכום מדדים כלכליים

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
2 בחירה בין חלופות- המשך בחינה של יתר החלופות והצגת החישובים. סיכום מדדים כלכליים
שם המרצה:
מר אחיעד מינס