1. בחירה בין חלופות- בחינה של קריטיונים כלכליים חלופה 1 וכן ניתוח1

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
1. בחירה בין חלופות- בחינה של קריטיונים כלכליים חלופה 1 וכן ניתוח1
שם המרצה:
מר אחיעד מינס