תנאי קבלה LL.B משפטים

1 .בעלי תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך ממוסדות תיכוניים בחו“ל*:
• תעודת בגרות בציון משוקלל של 85 ומעלה
• אנגלית ברמה של 4 יח“ל בציון של 70 ומעלה
• ציון מינמאלי של 85 ומעלה במבחן אמיר"ם/185 במבחן אמי"ר**
• מועמדים שניגשו לבחינות הבגרות בשפה שאינה עברית ידרשו בציון 100 לפחות בבחינת יע“ל.
• מועמד שאינו מתקבל באופן אוטומטי ידרש לעמוד בבחינת כניסה.
• מועמדים שעברו בחינה פסיכומטרית וציונם 580 ויותר יהיו פטורים ממבחן התאמה
• מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה המופיעים לעיל, יידונו בפני ועדת קבלה ויצטרכו לעבור גם ראיון אישי
2 .בעלי תואר אקדמי מאוניברסיטה או מכללה המוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.
3 .בעלי תעודה קבילה מחו“ל* המקבילה לסעיפים 1 או 2 לעיל , ובהתאם להחלטת ועדת הקבלה.
4 .בוגרי המכינה ללימודים אקדמיים (מכינה קדם אקדמית/מכינה +30 )אשר סיימו את המכינה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, בממוצע 80 ומעלה (לרבות מעבר בציון 60 לפחות בכל מקצוע).
5 .בעלי תעודת סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד לימודים מוכר, בממוצע 80 ומעלה, ועמידה בבחינת התאמה, בכפוף להחלטת המרכז
האקדמי.

*מגישי תעודות מחו“ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני, אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, וכן שקילה ממשרד החינוך.
**בחינת אמיר“ם תתקיים במועדים שונים, בתיאום עם מרכז ייעוץ ורישום בשערי מדע ומשפט

*תנאי הקבלה שלעיל נקבעו על מנת להבטיח שמירת רמה אקדמית נאותה ועמידה בכללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה. עם זאת, ובהתאם להחלטת המל"ג, המרכז האקדמי יהיה רשאי לאפשר קבלה של 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים למרות שאינם עומדים בתנאי הקבלה הנזכרים, על מנת לאפשר את הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל; לתת מענה לצרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בחברה הישראלית ולבטא בכך את אופייה הרב תרבותי; וכן במקרה שבו המועמד  הוא בעל רקע או נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים חריגה מתנאי הקבלה הרגילים.

מועד הרשמה

סתיו 2020

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?