תנאי קבלה LL.B משפטים

1. תעודת בגרות ישראלית בציון משוקלל של 90 ומעלה, אנגלית ברמה של 4 יח"ל בציון של 70 ומעלה*, מבחן אמיר"ם בציון 85 ומעלה, בנוסף, המועמדים ידרשו לעמוד בהצלחה במבחן התאמה.
מועמדים שעברו מבחן פסיכומטרי  וציונם 580 ויותר יהיו פטורים ממבחן התאמה.
מועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה המופיעים לעיל, יידונו בפני ועדת קבלה ויצטרכו לעבור גם ראיון אישי ו/או מבחן התאמה.

2. בעלי תואר אקדמי מאוניברסיטה או מכללה המוכרות על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.

3. בעלי תעודה קבילה מחו"ל** המקבילה לסעיפים 1 או 2 לעיל, ובהתאם להחלטת ועדת הקבלה. על התעודה להיות מאושרת על-ידי משרד החינוך  (שקילה) ומתורגמת ומאושרת על-ידי נוטריון.

4. בוגרי המכינה האקדמית לגילאי 30+ אשר סיימו את המכינה בממוצע 80 ומעלה (וציון 60 לפחות בכל קורס).

5. בעלי תעודת סיום מכינה קדם אקדמית ממוסד לימודים מוכר ועמידה בבחינת התאמה.

*מועמד/ת אשר יתקבל ללימודים אך יסווג לרמת טרום מוגבר על-פי הבגרות ותוצאת בחינת ההתאמה יחויב במכינה באנגלית. המכינה תשולב כחלק מתוכנית הלימודים.
**מגישי תעודות מחו"ל מתבקשים לדאוג לתרגמן על ידי מתורגמן מוסמך, לצרף אישור נוטריוני וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה, מבחינת הזכות להתקבל למוסד אקדמי.

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?