תמורות ותקופות לסוגי מערכות המידע

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
תמורות ותקופות לסוגי מערכות המידע
שם המרצה:
מר אחיעד מינס