תמורות ותקופות לסוגי מערכות המידע חלק שני

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
תמורות ותקופות לסוגי מערכות המידע חלק שני
שם המרצה:
מר אחיעד מינס