שיעור מוקלט 17.3

שם הקורס:
ביקורת חשבונות
שם השיעור:
שיעור מוקלט 17.3
שם המרצה:
רועי כץ