שיעור מוקלט 15.03

שם הקורס:
ביקורת חשבונות
שם השיעור:
שיעור מוקלט 15.03
שם המרצה:
רועי כץ