שיעור מוקלט -31.03.2020

שם הקורס:
ביקורת חשבונות
שם השיעור:
שיעור מוקלט -31.03.2020
שם המרצה:
רועי כץ