קפיטליזם ודת, ומושג הבירוקרטיה

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
קפיטליזם ודת, ומושג הבירוקרטיה
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר