תמונת רקע
חברי הסגל >> פרופ' ישראל גלעד

פרופ' ישראל גלעד

תפקידים

ראש החוג לתואר שני במשפטים - LL.M
ראש תוכנית תואר שני בלימודי משפט- M.A


השכלה

1983-1980 LL.D . משפטים, האוניברסיטה העברית (מסלול ישיר)
1983-1980 B.A - כלכלה, האוניברסיטה העברית,
1974-1978 LL.B משפטים, האוניברסיטה העברית


תחומי הוראה והתמחויות

דיני נזיקין
התיישנות אזרחית
אמצעי תשלום
ניתוח כלכלי של המשפט
דיני תאגידים


פרסומים נבחרים

ספרים
"דיני נזיקין – גבולות האחריות"( 2012 ) שני כרכים (האוניברסיטה העברית, נבו).
ספרים ערוכים
Proportional Liability) I. Gilead, M. Green, B. Koach eds., De Gruyter, 2013)

מאמרים ופרקים בספרים ערוכים
"הערות להסדרי הנזיקין בקודקס – אחריות ותרופות" משפטים לו (תשס"ז) 761 – 828 .
"תגובה: הסדר חדש לדין ההתיישנות?" משפטים לו (תשס"ז) 855 – 874 .
"דיני הנזיקין בפסיקתו של אהרון ברק", ספר ברק (בעריכת א' זמיר, ב' מדינה ס' פסברג) 487-540 ( 2009 .)
זכויות האדם בדיני חוזים ובדיני נזיקין: "המהפכה השקטה" (עם ד' ברק-ארז), קרית משפט ח ( 2009 )

"Human Rights in Private Law: The Israeli Case" (with D. Barak-Erez) in Human Rights and the Private Sphere – A Comparative Study (Routledge-Cavendish, D. Oliver and J. Fedtke editors, 2007) 252..
"Harm Screening Under Negligence Law" in Emerging Issues in Tort Law (J. Neyers, E. Chamberlain & S.G.A. Pitel eds., Hart Publishing) 251-286 ( 2007 )
"Limitation of Civil Actions" in The Draft Civil Code for Israel in Comparative Perspective (K. Siehr & R. Zimmerman eds.) 196 ( 2008 )
"Economic Analysis of Prescription in Tort Law" in Tort and Insurance Law Yearbook: European Tort Law 2007 (H, Koziol and B. Steininger eds. Springer, 2008).
"Introduction to Economic Analysis of Loss Division" in Aggregation and Divisibility of Damage 449 (K. Oliphant ed., Springer, 2009)
"Aggregation and divisibility of damage in Israeli Tort Law" in Aggregation and Divisibility of Damage 255 (K. Oliphant ed., Springer, 2009).
"Proportional Liability – general report" in Proportional Liability 1 – 67 (I. Gilead, M. Green, B. Koach eds., (De Gruyter, 2013)
"Proportional Liability –Israeli report" in Proportional Liability 183 – 198 (I. Gilead, M. Green, B. Koach eds., (De Gruyter, 2013) With Boaz Shnoor

"מודלים של רשלנות" ז' משפטים על אתר 1 ( 2014 )

"מודלים של רשלנות: חלק ב" ז' משפטים על אתר ) 2014 )


יצירת קשר

טלפון: 09-7750329
דוא”ל: israelg@mishpat.ac.ilמתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה