תמונת רקע
פרופ' יעקוב רופא

פרופ' יעקוב רופא

תפקידים

סגל פנים


אודות

במשך כ 15 שנה עמד פרופ' רופא בראש החוג המשולב באוניברסיטת בר-אילן. בראשית כהונתו כראש החוג היה מספר הסטודנטים היה כ 500 ,וכשסייo את תפקידו עמד מספר הסטודנטים על למעלה מ 5000.
החוג המשולב היה לא רק המחלקה הכי גדולה באוניברסיטת בר-אילן, אלא גם המחלקה המורכבת ביותר.
כשלוש שנים לפני פרישתו לגמלאות,יזם והקים פרופ' רופא מסלול לתואר שני במדעי הבריאות, שזכה להצלחה גדולה מאוד.
פרופ' רופא הוא ממקימי ועומד בראש החוג למינהל מערכות בריאות במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.


השכלה

Ph.D בפסיכולוגיה, אוניברסיטת הל, אנגליה. 1973
M.A בפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, 1970
B.A בפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, 1967


פרסומים נבחרים

ספרים

Rofé, Y. (1989). Repression and Fear: A New Approach to Resolve the Crisis in Psychopathology. Washington, DC: Hemishpere. (323 pages)
Rofé, Y. (2000). The Rationality of Psychological Disorders: Psychobizarreness Theory. New York, NY: Kluwer Academic Publishers.

מאמרים

Rofé, Y., Lewin, I. and Padeh, B. (1977). Affiliation before and after child delivery as a function of repression-sensitization. British Journal of Social and Clinical Psychology, 16, 311-315.
Rofé, Y., Padeh, B. and Serr, D.M. (1978). Repressive versus sensitive personality types and the effect upon reproduction and labor. Proceedings of the International Society Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, Sorono Symposia, 243-249.
Rofé, Y. and Lewin, I. (1979). Who adjusts better: Repressors or sensitizers? Journal of Clinical Psychology, 35, 875-879.
Rofé, Y., Padeh, B. and Serr, D. M. (1979). Repression-sensitization, anxiety, number of childbirths, prenatal training programme and behavior during childbirth.
Proceedings of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology Sorono Symposia, 785-796.
Rofé, Y. and Lewin, I. (1980). Attitudes toward an enemy and personality in a war environment.
International Journal of Intercultural Relations, 4, 97-106.
Rofé, Y. and Lewin, I. (1980). Daydreaming in a war environment.
Journal of Mental Imagery, 4, 59-75.
Rofé, Y. and Lewin, I. (1981). Emotion during pregnancy and delivery as a function of repression-sensitization and number of childbirths.
Psychology of Women Quarterly, 6, 163-173.
Rofé, Y. and Weller, L. (1981). Attitudes toward the enemy as a function of level of threat. British Journal of Social Psychology, 20, 217-218.
Rofé, Y. and Weller, L. (1981). Ethnic group prejudice and class in Israel. Jewish Journal of Sociology, 23, 101-111.
Rofé, Y. and Lewin, I. (1982). The effect of war environment on dreams and sleep habits. In C. D. Spielberger, I. G. Sarason and N. A. Milgram (Eds.), Stress and Anxiety (vol. 8, pp. 67-79) Washington: Hemisphere Publishing Corp.
Rofé, Y. and Lewin, I. (1982). Psycho-social factors and blood pressure during pregnancy and delivery. Psychophysiology, 19, 7-12.
Rofé, Y. and Lewin, I. (1982). Repression-Sensitization and socioeconomic level. Personality and Social Psychology Bulletin, 8, 324-329.
Rofé, Y. and Goldberg, J. (1983). Prolonged exposure to a war environment and its effects on blood pressure of pregnant women. British Journal of Medical Psychology, 56, 305-311.
Rofé, Y. (1984). Stress and affiliation: A utility theory. Psychological Review, 91, 235-250.
Rofé, Y. (1985). The assessment of marital happiness. In J. N. Butcher and C. D. Spielberger (Eds.), Advances in Personality Assessment (Vol. 4, pp. 55-82). Hillsdale, NJ: Erlbaum
Rofé, Y., and Algom, D. (1985). Accuracy of remembering postdelivery pain. Perceptual and Motor Skills, 60, 99-105.
Rofé, Y., Hoffman, M. and Lewin, I. (1985). Patient affiliation in major illness. Psychological Medicine, 15, 895-896.
Lewin, I. and Rofé, Y. (1985). Repression and illusion: Mental disturbances or mental health. Israel Psychological Association Quarterly, 3, 12-14.
Rofé, Y., and Lewin, I. (1986). Affiliation in an unavoidable stressful situation: An examination of utility theory. British Journal of Social Psychology, 25, 119-127.
Rofé, Y., Lewin, I., and Hoffman, M. (1987). Affiliation patterns among cancer patients. Psychological Medicine, 17, 419-424.
Rofé, Y., and Lewin, I. (1988). Social comparison or utility: An experimental examination. Social Behavior and Personality, 16, 5-10.
Weller, L., and Rofé, Y. (1988). Marital happiness among mixed and homogeneous marriages in Israel. Journal of Marriage and the Family, 50, 245-254.
Rofé, Y., Blittner, M., and Lewin, I. (1993). Emotional experiences during the three trimesters of pregnancy. Journal of Clinical Psychology, 49, 3-12
Rofé, Y. (2002). Psychobizarreness theory: A response to Lester's review. Contemporary Psychology, 47, 632.
Rofé, Y. (2006). Affiliation tendencies on the eve of the Iraqi war: A utility theory perspective. Journal of Applied Social Psychology, 36, 1781-1789.
Rofé, Y. (2008). Does repression exist? Memory, pathogenic, unconscious, and clinical evidence. Review of General Psychology, 12, 63-85.
Rofé, Y. (2010). The rational-choice theory of neurosis: Unawareness and an integrative therapeutic approach. Journal of Integrative Psychotherapy, 20, 152-202.
Rofé, Y., & Rofé, Y. (2013). Conversion disorder: A review through the prism of the rational-choice theory of neurosis. Europe's Journal of Psychology, 9, 11-29.
Rofé, Y., & Rofé, Y. (2015). Fear and phobia: A critical review and the rational-choice theory of neurosis. International Journal of Psychological Studies, 7, 37-73.

כנסים

Behavior during child delivery as a function of repression, sensitization and number of childbirths. Annual National Conference of the Israel Family Planning Association, Tel Aviv, May, 1977.
Fear, anxiety and pain during pregnancy and delivery as a function of repression-sensitization and number of childbirths. Annual National Conference of the Israel Family Planning Association, March, 1978.
Proximity to terrorist attacks as a stress in two developmental towns in Israel: A series of studies. The 2nd International Conference on Psychological Stress and Adjustment in times of War and Peace, 1978.
Prejudice in Israel: Ethnicity or social class. Annual National Conference of the Israel Association of Sociologists, Ramat-Gan, April, 1978.
The struggle of children with stress situations. Annual National Conference of the Israel Association of Social Workers, Jerusalem, November, 1978.
Attitudes towards Arabs as a function of repression-sensitization. Annual National Conference of the Israel Association of Sociologists, Haifa, March, 1979.
Attitudes towards different kinds of Arabs as a function of repression- sensitization, ethnicity and strength of religious convictions. Annual National Conference of the Israel Association of Psychologists, Ramat- Gan, March, 1979.
Stress and Affiliation: A utility theory. Annual National Conference of the Israel Association of Psychologists, February, 1985.
The role of hostility in essential hypertension. The 2nd National Symposium on Hypertension in the Community, Jerusalem, December, 1985.
Conversation hour: A new approach to resolve the crisis in psychopathology. The 97th Annual Convention of the American Psychological Association, New Orleans, August, 1989.
Chair: The future of psychopathology: Theories and therapeutic methods, International Conference at Bar-Ilan University, Ramat-Gan, July, 2001.
The rationality of psychological disorder. The Future of Psychopathology: Theories and Therapeutic Methods,
International Conference at Bar- Ilan University, Ramat-Gan, July, 2001.
A rational approach to the treatment of neuroses: The future of psychopathology, theories and therapeutic methods, International Conference at Bar-Ilan University, Ramat-Gan, July, 2001.
The rationality of craziness: The rational-choice theory of psychiatric disorders. Center for the Study of Rationality, The Hebrew University, Jerusalem, March, 2006.
The problematic state of traditional theories of psychopathology and the rational-choice theory of neurosis. The Israeli Psychiatry Organization, Eilat, November, 2008 (Central lecture).
Diagnostic criteria for neurotic delinquency: Psychopathy, munchausen syndrome, and neurotic delinquency,
International Conference at Bar-Ilan University, Ramat-Gan, August, 2009.
The rational-choice theory of neurosis. Charles University,
Prague, Czech Republic, October, 2009.
The rational-choice theory of neurosis: Unawareness and an integrative therapeutic approach. 26th Congress of the Society for the Exploration of Psychotherapy Integration, Florence, Italy, May,


יצירת קשר

טלפון: 09-7750323
דוא”ל: rofeja@mishpat.ac.il

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה