פרדיגמות סוציולוגיות

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
פרדיגמות סוציולוגיות
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר