פוקוס: תלות במזונות / מעשי ידיה  

שם הקורס:
יחסי ממון בתוך המשפחה
שם השיעור:
פוקוס: תלות במזונות / מעשי ידיה  
שם המרצה:
ד”ר מיכאל בריס