עקרונות החקירה המדעית

שם הקורס:
כתיבה מדעית
שם השיעור:
עקרונות החקירה המדעית
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר