עורך הדין ובית המשפט –חלק ב'

שם הקורס:
אתיקה מקצועית
שם השיעור:
עורך הדין ובית המשפט –חלק ב'
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון