עורך הדין ובית המשפט –חלק א'

שם הקורס:
אתיקה מקצועית
שם השיעור:
עורך הדין ובית המשפט –חלק א'
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון