מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?

כתב העת "שערי משפט" – כרך א' (תשנ"ז – תשנ"ח )

כתב העת "שערי משפט" – כרך ב' (תשנ"ט – תשס"א )

כתב העת "שערי משפט" – כרך ג' (תשס"ב – תשס"ד )

כתב העת "שערי משפט" – כרך ד' (תשס"ה – תשס"ו )

כתב העת "שערי משפט" – כרך ה' ( תש"ע )

כתב העת שערי משפט כרך ח' (התשע"ו – 2015)