סטייה

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
סטייה
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר