סוציולוגיה מהי?

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
סוציולוגיה מהי?
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר