סוציאליזם הגות ועשייה – קרל מארקס מושג הניכור חלק ב

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
סוציאליזם הגות ועשייה – קרל מארקס מושג הניכור חלק ב
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר