סוגי מערכות מידע וחשיבותן

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
סוגי מערכות מידע וחשיבותן
שם המרצה:
מר אחיעד מינס