סוגיות עדכניות בדיני העיצובים

שם הקורס:
קניין רוחני
שם השיעור:
סוגיות עדכניות בדיני העיצובים
שם המרצה:
ד”ר ויקטור בוגנים