ניוזלטר "בשערי מדע ומשפט"

ניוז לטר דצמבר 2018 
ניוז לטר ינואר 2019
ניו זלטר פברואר 2019

 

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?