מתכונת לימודים תשפ"ב

מתכונת לימודים תשפ"ב

- משפטים
הלימודים בחוג בשנה"ל תשפ"ב מתקיימים במתכונת המשלבת בכל שבוע יום לימודים בקמפוס, יום בהייפלקס ויום בזום.
מערכת השעות שבאתר  והיומן האישי בתחנת המידע   מציגים בכל יום את שיטת הלימוד

- חשבונאות
הלימודים בחוג בשנה"ל תשפ"ב מתקיימים במתכונת המשלבת שבוע בקמפוס, שבוע הייפלקס ושבוע זום וחוזר חלילה.
לנוחיותכם לוח תאריכים ובו פירוט מתכונת הלימודים בכל שבוע. היומן האישי בתחנת המידע מציג גם הוא את מתכונת הלימודים של כל שיעור.

- מדיניות ציבורית, ממשל ומשפט
הלימודים בחוג בשנה"ל תשפ"ב מתקיימים במתכונת המשלבת בכל שבוע יום לימודים בקמפוס, יום בהייפלקס ויום בזום.
מערכת השעות שבאתר  והיומן האישי בתחנת המידע   מציגים בכל יום את שיטת הלימוד

- ניהול מערכות בריאות
הלימודים בחוג בשנה"ל תשפ"ב מתקיימים במתכונת המשלבת שבוע בקמפוס, שבוע הייפלקס ושבוע זום וחוזר חלילה.
לנוחיותכם לוח תאריכים ובו פירוט מתכונת הלימודים בכל שבוע. היומן האישי בתחנת המידע מציג גם הוא את מתכונת הלימודים של כל שיעור.

- תארים שניים
הלימודים בחוג בשנה"ל תשפ"ב מתקיימים במתכונת המשלבת שבוע בקמפוס, שבוע הייפלקס ושבוע זום וחוזר חלילה.
לנוחיותכם לוח תאריכים ובו פירוט מתכונת הלימודים בכל שבוע. היומן האישי בתחנת המידע מציג גם הוא את מתכונת הלימודים של כל שיעור.מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה