משפט הומניטרי חלק 4

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
משפט הומניטרי חלק 4
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן