משפט הומניטרי חלק 1

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
משפט הומניטרי חלק 1
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן