מקורות המשפט הבין לאומי חלק 3

שם הקורס:
משפט בינלאומי פומבי
שם השיעור:
מקורות המשפט הבין לאומי חלק 3
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן