מקורות המשפט הבין לאומי חלק 2

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
מקורות המשפט הבין לאומי חלק 2
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן