מקורות דיני האתיקה

שם הקורס:
הדין המשמעתי
שם השיעור:
מקורות דיני האתיקה
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון