תמונת רקע

מערכת שעות משפטים תש”ף

 

 

רשימת קורסים א בוקר סמסטר ב'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
א'10:00-13:30
14:00-15:30
דיני נזיקין
אנגלית בסיסי
שו"ת
שיעור
פרופ' ישראל גלעד
ב'12:45 – 08:00
12:45-16:00
דיני עונשין
תורת המשפט
שיעור
שיעור
ד"ר לימור עציוני
ד"ר מיכאל בריס
ד'08:00-11:15
11:30-14:00
14:30-16:00
אנגלית בסיסי/מתקדמים
א'
דיני נזיקין
דיני עונשין
שיעור
שו"ת
תרגיל
פרופ' ישראל גלעד

* שו”ת = שיעור + תרגול , א”ה = אופן הוראה
** (ש)= קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות

רשימת קורסים א ערב סמסטר: ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
א'16:00 – 17:30
17:45 – 22:30
17:45 – 21:00
משפט ציבורי
אנגלית בסיסי
אנגלית מתקדמים א'
תרגיל
שיעור
יחד עם ממ"מ
ה'16:00 –20:45
21:00-22:30
משפט ציבורי
דיני חוזים
שיעור
תרגיל
עו"ד משה יפה/פרופ' אביעד הכהןיחד עם תארים
ו'8:30-13:30דיני חוזים שיעורד"ר חגי ויניצקי
יחד עם תארים

* א”ה = אופן הוראה
** (ש) = קורס שנתי
*** הנהלת המרכז רשאית לשנות את תכנית הלימודים ואת סדר המקצועות במהלך השנה,
את דרישות הקורסים ואת נקודות הזכות.

רשימת קורסים א תארים - ס"ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ה'14:00-15:30
16:00 –20:45
21:00-22:30
משפט ציבורי
משפט ציבורי
דיני חוזים
תרגיל
שיעור
תרגיל
עו"ד יואב ללום
עו"ד משה יפה/פרופ' אביעד הכהן
יחד עם ערב
יחד עם ערב
ו'08:30-13:30דיני חוזיםשיעורד"ר חגי ויניצקייחד עם ערב

רשימת קורסים ב בוקר סמסטר: ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'08:00-11:15
11:30 - 13:00
13:30-16:00
אנגלית מתקדמים א' +ב'
דיני חברות
דיני חברות
שיעור
תרגיל
שיעור
ד"ר ויקטור בוגניםעם חשבונאות.
ג'8:00-11:15
11:30-14:00
14:30-16:00
משפט עברי מתקדם
ניסוח מסמכים משפטיים א'
קורסי בחירה
שיעור.
שיעור.
בחירה.
ד"ר תהילה אלון
רן לוסטיגמן?
ה'8:45 – 11:15
11:30 -13:00
13:30-15:00
דיני חברות
סמינר עיוני
משפט מינהלי
שיעור
סמינר
שיעור
ד"ר ויקטור בוגנים

פרופ' מיכל טמיר

רשימת קורסים ב-ערב סמסטר ב'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'17:00-18:30
18:45-22:00
סמינריון עיוני
אנגלית מתקדמים א'+ב'
סמינר
שיעור
ה'16:00-17:30
17:45 – 22:30
קורסי בחירה/קליניקות
דיני קניין
בחירה
שיעור

ד"ר חגי ויניצקי
עם תארים
ו'08:00-12:30
12:45-14:15
דיני משפחה
דיני קניין
שיעור
תרגיל
ד"ר תהילה אלון עם תארים

רשימת קורסים ב תארים סמסטר: ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ה'14:00-15:30
16:00-17:30
17:45-22:30
סמינר עיוני
קורסי בחירה/קליניקות
דיני קניין
סמינר
בחירה
שיעור

ד"ר חגי ויניצקי

עם ערב
ו'08:00-12:30
12:45-14:15
דיני משפחה
דיני קנין
שיעור
תרגיל
ד"ר תהילה אלוןעם ערב

רשימת קורסים ג בוקר סמסטר: ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
א'09:00-10:30
11:00-13:30
14:00-15:30
קורסי בחירה
סדר דין אזרחי
סמינר מחקרי (ש)
בחירה
שיעור
סמינר
ד"ר דפנה לביא
ה'11:00-13:30
14:00-15:30
16:00-17:30
16:00-19:00
סדר דין אזרחי
קורסי בחירה
קליניקות
אופק למצטיינים
שיעור
בחירה
בחירה
ד"ר דפנה לביא

רשימת קורסים ג ערב סמסטר:ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'16:00-19:00
19:15-20:45
ניסוח מסמכים משפטיים
סמינריון מחקרי (ש)
שיעור
סמינר
עו"ד זמירה גולדנר
ג'16:30-18:00
18:30-21:45
קורסי בחירה/קליניקות
משפט בינלאומי פרטי
בחירה
שיעור
פרופ' רונה שוז
ה'16:00-19:00אופק למצטיינים

רשימת קורסים ג תארים סמסטר: ב

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
אתיקה מקצועיתמקווןד"ר תהילה אלוןמפגש בתחילת סמסטר
והסוף סמסטר
ג'15:00-16:30
17:00-20:15
סמינר מחקרי (ש)
דיני עבודה
סמינר
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ה'16:00-19:00אופק למצטיינים
ו'09:00-11:30
12:00-13:30
מיומנויות מתקדמות במשפטים
קורסי בחירה
שיעור
בחירה
עו"ד הלית אורן רשף

רשימת קורסים א' ערב סמסטר קיץ

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
א'16:00-20:00

20:30-22:30
אנגלית מתקדמים
א' +ב'
דיני נזיקין
שיעור

תרגיל
ה'16:00-18:45
19:00-22:30
משפט עברי
דיני נזיקין
שיעור
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ד"ר בועז שנור
יחד עם
מסלול
תארים
ו'08:00-10:45
11:15-14:00
משפט עברי
דיני נזיקין
שיעור
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ד"ר בועז שנור
יחד עם
מסלול
תארים

רשימת קורסים א' בעלי תארים סמסטר קיץ

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ה'14:00-15:45
16:00-18:45
19:00-22:30
דיני נזיקין
משפט עברי
דיני נזיקין
תרגיל
שיעור
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ד"ר בועז שנור
יחד עם מסלול
ערב
ו'8:00-10:45
11:15-14:00
משפט עברי
דיני נזיקין
שיעור
שיעור
ד"ר מיכאל בריס
ד"ר בועז שנור
יחד עם מסלול
ערב

רשימת קורסים ב' ערב סמסטר קיץ

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'17:00-21:00אנגלית מתקדמים ב' שיעור
ה'16:30-18:30
18:45-22:30
משפט מינהלי
דיני מיסים
שיעור
שיעור
פרופ' מיכל טמיר
עו"ד שי אהרונוביץ'
עם
מסלול
תארים
ו'8:00-11:00

11:30-13:30
ניסוח מסמכים משפטים
א'
דיני מיסים
שיעור

תרגיל
רן לוסטיגמןעם
מסלול
תארים

רשימת קורסים ב' בעלי תארים סמסטר קיץ

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ה'14:00-16:00
16:30-18:30
18:45-22:30
דיני מיסים
משפט מינהלי
דיני מיסים
תרגיל
שיעור
שיעור
פרופ' מיכל טמיר
עו"ד שי אהרונוביץ'
עם מסלול
ערב
ו'8:00-11:00

11:15-14:30
ניסוח מסמכים משפטים א'

משפט בינלאומי פרטי
שיעור

שיעור
רן לוסטיגמן

פרופ' רונה שוז
עם מסלול
ערב

רשימת קורסים ג' ערב סמסטר קיץ

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ב'17:00-21:00דיני ראיותשיעורד"ר אסף הראל
ג'16:30-19:30
20:00-22:00
סדר דין פלילי
סדר דין פלילי
שיעור
תרגיל
פרופ' מיכל טמיר
אחת לשבועיים

רשימת קורסים ג' בעלי תארים סמסטר קיץ

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
ג'14:00-18:15
18:30-22:30
סדר דין אזרחי
עריכת דין הלכה למעשה
שיעור
שיעור
ד"ר דפנה לביא
עו"ד זמירה גולדנר
ו'08:00-10:15
10:30-14:15
סדר דין אזרחי
ניסוח מסמכים משפטיים
שיעור
שיעור
ד"ר דפנה לביא
עו"ד זמירה גולדנר

 

 

 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

עקבו אחרינו...
מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה