מחזור חיים מערכת המידע

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
מחזור חיים מערכת המידע
שם המרצה:
מר אחיעד מינס