מזונות לאישה מנישואין אזרחיים בבד"ר

שם הקורס:
יחסי ממון בתוך המשפחה
שם השיעור:
מזונות לאישה מנישואין אזרחיים בבד"ר
שם המרצה:
ד”ר מיכאל בריס