מושגי יסוד במחקר האקדמי ב

שם הקורס:
כתיבה מדעית
שם השיעור:
מושגי יסוד במחקר האקדמי ב
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר