מושגי יסוד במחקר האקדמי א

שם הקורס:
כתיבה מדעית
שם השיעור:
מושגי יסוד במחקר האקדמי א
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר