מבוא למערכות מידע וניהול חלק ג

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
מבוא למערכות מידע וניהול חלק ג
שם המרצה:
מר אחיעד מינס