מבוא למערכות מידע וניהול חלק ב

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
מבוא למערכות מידע וניהול חלק ב
שם המרצה:
מר אחיעד מינס