מבוא למערכות מידע וניהול חלק א

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
מבוא למערכות מידע וניהול חלק א
שם המרצה:
מר אחיעד מינס