לומדה לאוריינות מידע

הלומדה לאוריינות מידע מחולקת לשלושה נושאים עקריים:

חלק ראשון:  הכרת מבנה הספריה ואופן סידור הספרים בספריה.

חלק שני:  רשימה ביבליוגרפית וכללי הציטוט.

חלק שלישי:  חיפוש בקטלוג הספריה.

לחצו על הכפתור הרלוונטי בכדי להיכנס ללומדה.

מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?